Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitbreiding coronasteun

De aanscherping van de coronamaatregelen heeft grote gevolgen voor ondernemers. Dat is reden voor het kabinet om het steunpakket uit te breiden. Dit komt bovenop de uitbreiding die het kabinet op 16 november aankondigde.

NOW 5

De Tijdelijke regeling overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) keert terug. Het betreft een periode van twee maanden. Anders dan bij de eerdere NOW’s kan niet worden gekozen welke twee maanden dat zijn.

De belangrijkste kenmerken:

  • periode: november en december 2021
  • omzetverlies: minstens 20% ten opzichte van 2019 gedeeld door 6
  • referentiemaand loonsom: september 2021
  • vergoedingstarief: 85%
  • loonsomvrijstellingspercentage (toegestane daling van de loonsom): 15%
  • aanvragen: december 2021 (precieze ingangsdatum voor het aanvragen wordt later bekendgemaakt)

Overige voorwaarden van de NOW gelden nu ook. Bij reorganisatie moet werkgever zich bijvoorbeeld inspannen voor begeleiding naar ander werk.

TVL

Half november maakte het kabinet bekend de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het vierde kwartaal open te stellen. Het subsidiepercentage bedroeg toen 85%. Dit wordt nu verhoogd naar 100%.

De belangrijkste kenmerken:

  • omzetverlies: meer dan 30% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020
  • maximale subsidiebedrag mkb-onderneming: 550.000 euro
  • maximale subsidiebedrag niet-mkb-onderneming: 600.000 euro

Belasting

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind 2021. Hier vallen ook de kwartaalaangiftes over eind 2021 onder.

De invorderingsrente blijft een half jaar langer op 0,01%. Per 1 juli 2022 wordt het verhoogd naar 1% en vervolgens in vier stappen naar 4% op 1 januari 2024.

Meer weten?