Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitdagende tijden voor grafische bedrijven – reactie KVGO op miljoenennota 2023

Nederland kent op dit moment bijzonder veel uitdagingen waar oplossingen voor gevonden moeten worden. Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet zijn miljoenennota die richting zou moeten geven aan antwoorden op de huidige problemen. Het KVGO is als brancheorganisatie voor de grafische ondernemers echter kritisch op het gepresenteerde maatregelenpakket. Want hoewel de koopkracht van burgers wordt verlicht, is het vooral het MKB-bedrijf dat de prijs betaalt. Ook is het nog onzeker of en in welke vorm ondernemers gecompenseerd gaan worden in de stijgende energielasten.

Beeld: © Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

 

Zo krijgen grafische bedrijven niet alleen de explosief gestegen papierprijzen voor hun kiezen; ook trekken de energieprijzen -en de bijkomende indirecte effecten- een grote wissel op de bedrijven. Bedrijven dienen binnenkort ook de gekregen steun uit de coronaperiode en de uitgestelde belastingen terug te betalen. Tegelijkertijd opereren ondernemers in een krappe arbeidsmarkt. Het kabinet lijkt daarbovenop de rekening van de huidige crises bij de ondernemers neer te leggen.

Dick Naafs, voorzitter KVGO: “Onze leden krijgen het spreekwoordelijke deksel op de neus van onze beleidsmakers. Al te gemakkelijk wordt er gekeken naar macro-economische cijfers. Te weinig staat men stil bij de kaalslag die dreigt in verschillende (delen van) sectoren en welke maatschappelijke relevantie MKB-bedrijven hebben in onze samenleving. Daarentegen krijgen onze leden nog een verhoging van de vennootschapsbelasting voor hun kiezen en worden de minimumlonen fors verhoogd. Hoewel ook de werkkostenregeling verruimd lijkt te worden en de werkgeverslasten worden verlaagd, lijkt het er nu wel op dat we eerder kunnen spreken van een lastenverzwaring dan -verlichting voor het MKB”.

Naafs vult aan: “Het is daarnaast nobel dat het kabinet maatregelen treft om de energierekening voor burgers te dempen. Maar voor het MKB wordt (vooralsnog) weinig tot niets gedaan. Wel ontvangen we signalen dat er iets in de pijplijn zit. En dat is maar goed ook. Want de negatieve effecten van deze extreem gestegen energieprijzen moeten beheersbaar blijven voor ondernemers.”

Zowel in onze lobby als met de campagne #laatonshetblijvenmaken voeren we de komende periode de druk verder op in Politiek Den Haag. Dit naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen. En zeker ook in de komende periode waarin het kabinet heeft aangegeven een steunpakket voor ondernemers uit te werken.