Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uiterlijk 31 maart vaststelling NOW 2 aanvragen

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling bij het UWV voor de tweede tranche van de NOW verstrijkt op 31 maart 2022. Ondernemers die dit niet doen moeten het ontvangen voorschot in zijn geheel terug betalen.

Voorschot

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers in het kader van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) hebben ontvangen betreft een voorschot. In de definitieve berekening wordt gekeken naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom die het bedrijf heeft gehad over de betreffende periode. Op basis hiervan wordt bepaald of werkgever (een deel van) het voorschot moet terugbetalen of nog een nabetaling ontvangt.

14 weken uitstel voor indienen accountantsverklaring

Werkgevers kunnen vóór 31 maart bij het UWV aangeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring. Zij krijgen dan van het UWV uitstel voor het indienen van een derden-of accountantsverklaring.

Terugbetalingsregeling

De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij het UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door het UWV aan de werkgever, een terugbetaling door de werkgever aan het UWV of vaststelling van de subsidie gelijk aan het verstrekte voorschot. Voor terugbetaling aan het UWV geldt de reguliere termijn van zes weken.

Wanneer terugbetaling een probleem vormt kan de werkgever met het UWV een betalingsregeling afspreken. Daarvoor kan de werkgever telefonisch of digitaal contact opnemen met het UWV. Een betalingsregeling duurt maximaal 5 jaar. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.