Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitkomst Webinar Wet Toekomst Pensioenen

Op 25 januari 2024 hadden alle KVGO-leden de mogelijkheid het webinar Wet Toekomst Pensioenen bij te wonen. PGB Pensioendiensten heeft ons in een uur bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en wat dat betekent voor de grafische sector. Een belangrijk thema, is af te lezen uit de hoge opkomst. Graag geven we in dit bericht een korte update, mocht je niet de kans hebben gehad deel te nemen.

Het nieuwe pensioenstelsel

In de huidige middelloonregeling wordt voor iedere deelnemer maandelijks pensioen ingekocht. Dat betekent dat de opbouw niet direct afhankelijk is van, bijvoorbeeld, beleggingsresultaten. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de ingelegde premie ingezet als beleggingsmiddel. Iedere maand wordt er een storting gedaan op een individuele ‘beleggingsrekening’. Het daadwerkelijke pensioen wordt pas bij pensionering ingekocht. Om stabiliteit in uitkeringen te realiseren wordt een solidariteitsreserve aangehouden. Deze reserve kan worden ingezet bij tegenvallende resultaten en biedt hiermee dus meer zekerheid voor deelnemers.

Compensatie

In de nieuwe pensioenregeling wordt de doorsneesystematiek afgeschaft. De doorsneesystematiek houdt in dat jongeren teveel premie betalen voor de pensioenopbouw die er tegenover staat. Een gedeelte van de premie van de jongeren wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van de ouderen. PGB geeft dit als volgt weer:

Het afschaffen hiervan kan een negatief effect hebben voor bepaalde leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen hebben namelijk in feite teveel premie betaald voor het pensioen dat zover is opgebouwd. Sociale partners kunnen afspreken deze negatieve gevolgen geheel of gedeeltelijke te compenseren. Op dit moment wordt er door de sociale partners onderzocht of in de sector een noodzaak is tot compensatie en hoe die compensatie eventueel vorm kan krijgen.

Tijdlijn

De transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel vindt plaats op 1 januari 2027. Vanwege de grote veranderingen, de vele verbonden partijen en de complexe materie worden nu al de nodige voorbereidingen getroffen om deze transitie goed te laten verlopen. Onderstaande tijdlijn is door PGB opgesteld:

Op dit moment overleggen de sociale partners over de te maken keuzes. Die keuzes leggen zij vast in een transitieplan. Het transitieplan wordt uiterlijk op 1 juli 2024 ingediend bij Pensioenfonds PGB.

Excedent-regelingen

Er zijn bedrijven binnen de sector die aanvullende afspraken met PGB hebben gemaakt voor het pensioen van hun medewerkers, de zogeheten excedent-regelingen. Deze bedrijven zullen zelf vóór 1 oktober 2024 een transitieplan moeten indienen voor hun excedent-regeling. Zij krijgen hierover bericht van Pensioenfonds PGB. Het KVGO zal haar leden uiteraard ondersteunen in het maken van dit transitieplan.

Vragen of méér weten?

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Tim van Dalen (t.van.dalen@kvgo.nl), Kirsten Linders (k.linders@kvgo.nl) of bel naar 020 54 35 678.