Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitnodiging online sessies voor actualisatie handboek functie-indeling Grafimedia

Het KVGO nodigt de leden uit om mee te praten over de nieuwe functieprofielen. De profielen zijn verdeeld in vijf categorieën, namelijk Commercie, Voorbereiding, Operatie, Staf en Management. Per categorie vindt een digitale bijeenkomst plaats.

Ter herinnering: waarom een nieuw handboek?

De grafimedia sector ontwikkelt zich in toenemend tempo. Hierdoor veranderen functies binnen de sector en dat leidt ertoe dat het functiehandboek is verouderd. Sommige functies komen niet meer voor, sommige functies zijn veranderd en andere functies zijn nieuw.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Een nieuw functiehandboek kost tijd en we zijn dan al een behoorlijke periode hiermee bezig. Allereerst is door cao-partijen gekozen voor een nieuw systeem: ORBA, van AWVN. Nadat de keuze was gemaakt, konden we echt van start. In het najaar van 2019 ontvingen de KVGO-leden een enquête over de referentiefuncties. De antwoorden daarop hebben geleid tot een definitieve functielijst die de basis vormt voor het nieuwe handboek. Vervolgens vonden bij een aantal bedrijven interviews plaats om uit te zoeken hoe die referentiefuncties er in de praktijk uitzien. Door corona liep dit wat vertraging op maar aan het eind van de zomer van 2020 kon dit worden afgerond. De uitkomsten zijn vervolgens getoetst bij andere bedrijven. Dit heeft geleid tot nieuwe functieprofielen en aanpassing van bestaande functieprofielen.

Cao-partijen werken in dit project samen met werkgeversvereniging AWVN. Vanwege de kennis van de sector wordt het GOC regelmatig gevraagd om mee te denken.

Wat vragen wij nu van de KVGO-leden?

Graag horen wij van werkgevers of ze het werk dat in hun bedrijven wordt uitgevoerd, herkennen in de nieuwe functieprofielen. We hadden dit graag in een fysieke bijeenkomst gedaan maar vanwege corona kiezen we ervoor om dat in een aantal online sessies te doen. In elke sessie, die ongeveer twee uur zal duren, worden de functieprofielen van één bepaalde categorie (commercie, voorbereiding, operatie, management of staf) besproken. De bijlage van deze e-mail bevat een overzicht van welke functieprofielen tot welke categorie behoren. Je kan je voor één of meer sessies aanmelden. Na jouw aanmelding ontvang je per e-mail de concept functieprofielen die horen bij de desbetreffende categorie. In de online sessie worden deze besproken en je wordt van harte uitgenodigd om input te leveren.

Het belang van jouw deelname

De resultaten van de online sessies worden gebruikt voor het definitief maken van de functieprofielen. Jouw bijdrage is dus erg belangrijk. Let op: deze sessies gaan alleen over hoe de functies zijn beschreven. Het gaat niet over de indeling van de functies of het salaris.

Data

De sessies waarin de profielen – per categorie- worden besproken, vinden plaats op:

  • 2 februari 2021 van 13 uur tot 15 uur: profielen uit de categorie Commercie
  • 5 februari 2021 van 14 uur tot 16 uur: profielen uit de categorie Voorbereiding
  • 8 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur: profielen uit de categorie Operatie
  • 10 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur: profielen uit de categorie Management
  • 16 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur: profielen uit de categorie Staf

De KVGO-leden hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen. Heb je deze onverhoopt niet gekregen maar wil je wel meedoen? Neem dan contact op met Aukje van het Nederend, via a.van.het.nederend@kvgo.nl. Opgeven kan tot 27 januari 2021.