Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitspraak Hoge Raad inzake ja-sticker

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de procedure MailDB/KVGO tegen de gemeente Amsterdam over de invoering op gemeentelijk niveau van een JA-sticker om ongeadresseerd reclamedrukwerk te reguleren. De vraag is/was of de gemeente Amsterdam dit zelfstandig kon, mede gezien de bescherming die dit reclamedrukwerk geniet onder het Europees recht.

De Hoge Raad heeft MailDB en KVGO in het ongelijk gesteld. De gemeente Amsterdam heeft volgens de Hoge Raad de bevoegdheid om een JA-sticker te introduceren en de gemeentelijke Afvalstoffenverordening aan te passen. MailDB en KVGO beraden zich op vervolgstappen, waaronder een klacht bij de Europese Commissie, omdat de uitspraak niet ingaat op cruciale argumenten op basis van het hiervoor genoemde Europees recht. De uitspraak biedt geen principieel, voor alle gemeenten toepasselijk, raamwerk voor de vraag of de JA-sticker is toegestaan. Hiermee blijft ook de vraag openstaan in hoeverre het voor andere gemeenten is toegestaan om de JA-sticker in te voeren.

Sommige gemeenten hebben aangekondigd over te willen stappen op een JA-sticker. MailDB en KVGO roepen deze gemeenten, die een JA-sticker willen introduceren en de gemeentelijke Afvalstoffenverordening daarvoor wijzigen, contact op te nemen met MailDB.

Gezamenlijk kunnen de gemeente en MailDB overleggen over het invoeren van een JA-sticker of over het intensiveren van het gebruik van de NEE|NEE en NEE|JA stickers. Dit laatste zonder aanpassing van de gemeentelijke afvalstoffenverordening.