Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitspraak hoger beroep Ja/Ja-sticker Amsterdam op 11 juni

Voor het gerechtshof Amsterdam diende op 28 maart het hoger beroep dat het KVGO en de partners MailDB en Spotta tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Uitspraak 11 juni.

In een volle rechtszaal kreeg manager branchevernieuwing bij het KVGO Bram ter Beek van de rechtbank de gelegenheid om aan het einde van de zitting een aantal punten die in zijn ogen tijdens de zitting niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen nader toe te lichten.

“Als KVGO vertegenwoordigen wij de grafische industrie, dus ook de drukkers van reclamedrukwerk. Ook zij verkeren in zwaar weer door de invoering van het opt-in systeem. Niet alleen door het wegvallen van het reclamedrukwerk van de grote retailers, zoals die verspreid wordt door de leden van MailDB, maar ook door het wegvallen van het reclamedrukwerk voor onder andere de kleinere lokale en regionale winkeliers, kappers en horeca.

Deze ondernemers zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld advertenties in huis-aan-huis bladen, maar daarmee kunnen de behoeften van de betrokken partijen niet worden gedekt. Niet qua kosten, verspreiding en bereik.”

In Amsterdam is vorig jaar een nieuw wekelijks huis-aan-huis blad onder de naam City. Die magazine-achtige krant van 48 pagina’s met onafhankelijke journalistieke informatie wordt wekelijks bezorgd bij 318.000 Amsterdamse gezinnen en is mogelijk gemaakt door een aantal grote retail-partners.

Veel schade
“Als dit systeem blijft zullen er nog meer van dit soort initiatieven komen. Het is alleen de vraag waarom een systeem waarin de scheidslijn tussen huis-aan-huisblad en reclamedrukwerk zodanig vervaagt beter is.

Ik constateer dat uiteindelijk de oorspronkelijke doelstelling, het voorkomen van verspilling, van de gemeente Amsterdam niet zal worden gehaald. Terwijl de drukkers en verspreiders in de tussentijd veel schade lijden.

Extra zuur voor een branche, die zich volop richt op de circulariteit van papier door het gebruik van gerecycled papier, inzamelen van papier en dit opnieuw inzetten voor de productie van papier. Nota bene samen met de gemeenten, gebaseerd op een gezamenlijk convenant. Papier is een grondstof en geen afval,” besluit Ter Beek zijn betoog.

Uitspraak 11 juni.