Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update cao onderhandelingen

Op 15 maart hebben de cao-partijen elkaar voor het laatst gesproken. Helaas zijn zij die dag nog niet tot overeenstemming gekomen. De volgende afspraak voor overleg staat gepland voor volgende week vrijdag, 12 april. In de tussentijd heeft onze collega Kirsten Linders de Ledenraad bijgepraat en haalde zij input op voor het volgende cao gesprek. Wáár ligt de ruimte? Kirsten neemt deze informatie mee naar het gesprek van 12 april, waar cao-partijen op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen om tot overeenstemming te komen.

Nawerking

De looptijd van de huidige Grafimedia cao is per 1 april 2024 geëindigd. Wees niet bang, dit betekent namelijk niet dat er vanaf die datum geen cao meer is. Zolang er geen nieuwe cao is overeengekomen, is er namelijk sprake van nawerking. Dat komt er in het kort op neer dat de regels van geëindigde cao in werking blijven, tot het moment dat er een nieuwe cao is overeengekomen.