Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update Corona: de scholen zijn gesloten

Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten met ingang van 16 maart 2020 alle scholen en kinderopvangcentra te sluiten. Dit betekent dat werkende ouders alternatieve opvang moeten regelen. Wat kunnen werkgevers doen om werknemers hierbij te ondersteunen? Waarop hebben werknemers recht?

Eerste dagen

Het regelen van opvang is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn echter zo uitzonderlijk dat werkgevers worden opgeroepen hiermee flexibel en coulant om te gaan.
Werknemers zullen er alles aan moeten doen om alternatieve opvang voor hun kinderen te regelen. Lukt dit de eerste dagen niet meteen, dan heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Omdat dit verlof is bedoeld voor een korte periode bij onvoorziene omstandigheden biedt dit geen oplossing voor de gehele periode van de maatregelen.

Na de eerste paar dagen

Als er geen alternatief voor de kinderopvang is gevonden, dan zullen beide partners de opvang gelijk over elkaar verdelen. Dat kan anders zijn als een van beide partners werkt in een van de aangewezen vitale sectoren.

Als werknemers geen opvang hebben kunnen regelen bestaat een aantal mogelijkheden. Werkgever en werknemer voeren daarover gezamenlijk overleg waarbij flexibiliteit van beide kanten noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werkgever en werknemer spreken een verdeling af waarbij de werkgever het loon volledig doorbetaald en werknemer voor een deel vakantie opneemt. Ook overuren kunnen hierbij wellicht ingezet worden
  • Bij werken in ploegendienst overleggen werkgever en werknemer(s) over het aanpassen van het rooster  en werktijden.
  • In geval van werktijdverkorting wordt de werktijdverkorting en de tijden waarop werknemers de kinderen opvangen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • Werkgever kan over de uren waarop niet gewerkt kan worden vanwege het opvangen van de kinderen, 70% van het loon doorbetalen. Een dergelijke loondoorbetaling komt overeen met het kortdurend zorgverlof dat eigenlijk alleen geldt voor de noodzakelijke verzorging van bijvoorbeeld zieke kinderen en dan maximaal twee weken duurt. In deze uitzonderlijke omstandigheden kan werkgever besluiten om het ook in deze situatie toe te passen en dan te verlengen met de periode die de maatregelen zullen duren.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers in deze bijzondere tijden met veel vragen zitten. Neem dan contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl. Ook het KVGO werkt deze periode veel vanuit huis, maar wij blijven bereikbaar voor al uw vragen omtrent werkgeverschap.

Zie ook:

Corona – verzamelpagina op de KVGO Personeelswijzer