Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update energiebesparingsplicht

Komende weken valt bij veel KVGO-leden een brief op de mat van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Deze brief gaat over de aanpassing in de energiebesparingsplicht, bevat een aankondiging dat er uiterlijk 1 december 2023 gerapporteerd moet worden en verwijst naar de informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze update de belangrijkste punten uit de brief en een overzicht hoe je je kan voorbereiden op de rapportageplicht.

De Energiebesparingsplicht:

De energiebesparingsplicht is niet nieuw, deze kennen wij al uit 2018 toen de lijst met erkende energiemaatregelen (EML) voor drukkerijen papier en karton in werking trad. Deze wordt nu per 1 juli 2023 aangepast en dit betekent dat je uiterlijk op 1 december 2023 verplicht bent om te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De energiebesparingsplicht is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar
terugverdienen.

De grootste wijzigingen ten opzicht van 2018 zijn:

  • Naast energiebesparende maatregelen, worden ook maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen van een energiedrager verplicht, mits de maatregelen CO₂ reduceren en een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben;
  • Het aantal maatregelen op de Erkende maatregelenlijst wordt uitgebreid en de lijst is niet meer specifiek voor een sector maar generiek. De energiebesparende maatregelen waren voorheen per branche gecategoriseerd in 19 lijsten. Nu zijn er 3 onderdelen: gebouwen (maatregelen met aanduiding G), faciliteiten (F) en processen (P), waar je zelf op moet selecteren. 
  • Er wordt een verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar procesmaatregelen ingevoerd voor bedrijfslocaties met een energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas. Dit onderzoek leidt tot een uitvoeringsplan.

Ondernemingen vanaf 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren en het verslag hiervan in te dienen. Wil jij weten of je onder de energiebesparingsplicht valt en in welke categorie, kijk dan in de wetchecker.

Maar wat nou als je geen besparings- en/of informatieplicht hebt? Een betere wereld begint bij jezelf. Iedere ondernemer kan stappen maken naar een groenere toekomst en meer grip krijgen op het financieel voordeel dat energiebesparing oplevert. Lees hieronder verder of kijk in het KVGO stappenplan verduurzaming.

Hoe voor te bereiden op de besparingsplicht 2023?

Val jij onder de besparingsplicht dan komt nog in april de Handleiding eLoket
Informatieplicht energiebesparing hier beschikbaar. Daarnaast is er de informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing (EML) waar alle maatregelen opgenomen zijn inclusief een selectietool op gebouwen, faciliteiten en processen om zo eenvoudig te achterhalen welke maatregelen relevant zijn. Rapporteerde jij eerder al over de EML? Hier kan je de oude en nieuwe maatregelen vergelijken, zo kan je eenvoudig achterhalen wat er nieuw is.

Naast de informatie die beschikbaar is bij de RVO kan je ook terecht op het platform ‘Duurzaam Energie Besparen’ (DEB). Met de komst van de nieuwe informatieplicht en Erkende Maatregelenlijst heeft ook DEB een upgrade gekregen. DEB is in een nieuw jasje gestoken en het platform is nu toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Het grootste verschil tussen het oude en het nieuwe DEB is dat de inlogomgeving is verdwenen. De basisinformatie rond de Erkende Maatregelenlijst is nu voor iedereen direct beschikbaar. 

Voor de sector is er ook een erkende rapportagetool beschikbaar: de Energie RI&E Creatieve Industrie welke als erkend rapportage keurmerk voor de EED-auditplicht geldt. Deze zal spoedig aangepast worden, zodra dit gereed laten we het weten.

Liever bijgepraat tijdens een bijeenkomst?

Heb jij hulp nodig of heb je vragen over de informatieplicht en de Erkende maatregelenlijst? EZK en RVO organiseren in mei en juni een aantal regiobijeenkomsten om bedrijven en maatschappelijke instellingen te informeren over de aangepaste energiebesparingsplicht en de bijbehorende rapportageverplichtingen.

Vragen?

Voor vragen over de besparingsplicht, verduurzaming of CO2-management kan je terecht bij Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020 – 5435678