Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update EU-wetgeving

Vorige week verzamelden de Europese KVGO’s in Brussel. Samen met elkaar gingen we in gesprek over de impact van de EU-wetgeving op grafische bedrijven. Zoals je zult lezen speelt er veel in Brussel. En dat kán in de toekomst een grote impact hebben op KVGO-leden. Maar er is op dit moment nog veel onduidelijkheid én er wordt intensief gelobbyd op deze trajecten. Via deze weg willen we jullie wel graag informeren over het feit dat bovenstaande speelt. Zodra we meer concrete informatie hebben, horen jullie zeker van ons. Hebben jullie in de tussentijd vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!

De highlights van de onderwerpen die vorige week zijn besproken:

  • Ontbossingsverordening: drukkerijen zullen tegen het einde van dit jaar te maken krijgen met deze nieuwe verordening: de EUDR, de EU Deforestation Regulation. Hierbij geldt dat onder meer de herkomst van papier en karton aantoonbaar gemaakt moet worden. Voor KVGO-leden werken we aan een eerste basis leidraad die je kunt gebruiken om deze verordening in jouw bedrijf te implementeren (hierover binnenkort meer info!). Voor nu geldt vooral: we weten dat er iets aankomt, maar over het hoe is nog erg veel onduidelijkheid binnen de EU.
  • CSRD: vanuit het KVGO zijn we volop bezig met de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op de grafische sector. Wil je nog even lezen wat de achtergrond van deze Directive precies is, kijk dan op: https://kvgo.nl/wat-is-de-csrd-richtlijn/. Binnen Intergraf hebben we vorige week gepleit voor harmonisatie. Zodat grafische ondernemingen in Europa niet allemaal individueel het wiel moeten uitvinden, maar er één richtlijn komt die door de meeste bedrijven gehanteerd kan worden. Op 25 april hebben we ook een KVGO café Top 50 bijeenkomst gepland staan over dit onderwerp.
  • Verpakkingsrichtlijn: onze eerdere berichtgeving hierover: https://kvgo.nl/verordening-verpakkingen-en-verpakkingsafval/. Er is op dit moment nog geen definitief besluit, dus ook hierover bestaat nog veel onduidelijkheid. In de discussie op Europees niveau zien we dat onze lobby naar recyclebaarheid effect begint te hebben. Waar eerst enkel over re-use werd gesproken, hebben inmiddels ook beleidsmakers door dat recycling zeker niet slechter hoeft te zijn in kader van duurzaamheid. Parallel aan deze discussie zien we dat er in Brussel steeds vaker stemmen opgaan om bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën te downsizen. En hoewel ons dat niet direct lijkt te raken, heeft dit mogelijk wél grote gevolgen voor onze sector, zeker in kader van gebruik van inkten etc.
  • Voedselverpakkingen in Duitsland: er is in Duitsland een verordening aangenomen die het gebruik van bedrukte materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en in Duitsland op de markt worden gebracht, reguleert. De verordening beslaat zowel drukinkten die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen als drukinkten die worden aangebracht op de zijde van het materiaal die niet in contact komt met levensmiddelen. De verordening is gebaseerd op een positieve lijst van stoffen. De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2026.
  • Medische bijsluiters: op dit moment wordt de “geneesmiddelenverordening” herzien in het Europees Parlement. Hierbij wordt onder andere ook de mogelijke afschaffing van gedrukte medische bijsluiters actief besproken. In het wetgevend proces dat nu volgt, is de Europese Raad aan zet. Dit betekent dat ook Nederland via het ministerie van volksgezondheid een standpunt moet innemen over dit dossier. Dus of ze voor- of tegenstander is van het behoud van gedrukte medische bijsluiters. In de komende periode zullen wij deze boodschap dan ook kracht bijzetten bij de bevoegde ministeries in Nederland. Over ons standpunt informeerden we jullie vorige week uitgebreid via een persoonlijke email.

Nogmaals: er speelt er véél in Brussel. En sommige zaken hebben wellicht in de toekomst grote impact op KVGO-leden. Wij beseffen ons dat er nog veel onduidelijkheid is. Weet dat er intensief gelobbyd wordt op deze trajecten. En dat we, zodra we meer concrete informatie hebben, van ons laten horen. Heb je in tussentijd vragen/opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via 020 54 35 678 of info@kvgo.nl.