Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update: Franse beperking voor minerale oliën in drukinkt.

Een nieuwe Franse wet die het gebruik van minerale oliën in drukinkt regelt, heeft ook gevolgen voor de Europese markt. Niet alleen de activiteiten van bedrijven in Frankrijk maar ook Europese drukkers die drukwerk op de Franse markt brengen worden hierdoor beïnvloed. Er is nog veel onduidelijk over deze wet en loopt nog bezwaar vanuit meerdere partijen. Wel heeft Frankrijk nu een FAQ over beperkingen voor minerale oliën in drukinkten gepubliceerd.

In maart informeerde KVGO over de stand van zake aangaande de Franse wetgeving die minerale oliën in drukinkt gaat beperken. De economische impact van deze wetgeving blijft zeer zorgwekkend. Gezien het gebrek aan juridische duidelijkheid in de Franse wetgeving over beperkingen voor minerale oliën in drukinkt, heeft de Franse overheid nu een FAQ (Frequently Asked Questions) gepubliceerd. Het blijft een niet-juridisch bindend document.

Het document verduidelijkt dat:

 • Het toepassingsgebied betrekking heeft op alle inkten, ongeacht de gebruikte technologie, wat betekent dat codeerinkten die worden gebruikt op verpakkingen of tonerinkten hieronder vallen.
 • Tolueen valt niet onder het toepassingsgebied van de wetgeving.
 • Het toepassingsgebied heeft betrekking op drukwerk dat bestemd is voor het publiek en omvat prijs-/gewichtsetiketten, facturen, promotiebonnen, gebruiksaanwijzingen, technische specificaties en kassabonnen.
 • Het toepassingsgebied moet los worden gezien van het toepassingsgebied van de toepasselijke Franse EPR-regeling, boeken vallen bijvoorbeeld onder het toepassingsgebied.
 • Het toepassingsgebied omvat alle verpakkingen, inclusief primaire/secundaire/tertiaire, huishoudelijke en niet-huishoudelijke verpakkingen, B2B-verpakkingen, alle materialen.
 • Stickers/labels op groenten of op een product worden beschouwd als verpakkingsmateriaal en vallen daarom binnen het toepassingsgebied.
 • Het toepassingsgebied omvat ook verpakkingen die samen met het verpakte product op de Franse markt worden gebracht.
 • Het toepassingsgebied omvat ook ingevoerde producten (afbeeldingen en verpakking).
  • Artikel 3 stelt exploitanten in staat om aan te tonen dat de eindproducten voldoen aan de drempelwaarden (controleprocedure na het aanbrengen of drukken).
  • Wat sancties betreft, zullen de autoriteiten geval per geval beoordelen of een gedoogperiode van toepassing is, rekening houdend met het feit dat het de bedoeling is om in eerste instantie een educatieve aanpak mogelijk te maken.
  • Van drukkers en verpakkingsproducenten wordt verwacht dat ze de wetgeving toepassen door drukinkten te selecteren die voldoen aan de vereisten van de wetgeving. Om aan te tonen dat aan de wetgeving wordt voldaan, wordt een verklaring van overeenstemming van inktfabrikanten of drukkers geaccepteerd. Inktleveranciers moeten op verzoek van de autoriteiten een ondersteunende technische rechtvaardiging kunnen overleggen. Controles zullen voornamelijk plaatsvinden op basis van documentatie.

    Vragen?

     Samen met Intergraf blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra er weer nieuws is komen we met een update. Voor vragen neem contact op via info@kvgo.nl

     Link naar de franse wetgeving (in het frans): https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprZqORfLSKk_h8QsSb2xnJ8Y=

     Link naar de FAQ (in het Frans): https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/FAQ_HM_emballages_impressions.pdf