Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update lobby gedrukte medische bijsluiters

Eerder informeerden we jullie over onze lobby voor het behoud van gedrukte medische bijsluiters. In het Europees Parlement wordt op dit moment de “geneesmiddelenverordening” herzien. Ons standpunt is duidelijk: wij willen het belang van gedrukte medische bijsluiters onderstrepen. Waarbij we benadrukken dat het verstrekken van geneesmiddelen zonder gedrukte bijsluiter uiteenlopende risico’s oplevert voor consumenten door een gebrek aan informatie. Dit geldt in ieder geval voor een grote groep Nederlanders die geen of nauwelijks toegang hebben tot internet en/of onvoldoende digitaal vaardig zijn. Patiënten zouden wel nog steeds het recht hebben op een gedrukt exemplaar van een medische bijsluiter. Wij maken ons echter zorgen over hoe dergelijk systeem ingevoerd zal worden. Want hoewel het misschien veelbelovend klinkt, is het naar ons idee onvoldoende concreet en te weinig onderbouwd om als volwaardig alternatief te gelden.

Stand van zaken

Vorige week heeft het Europees Parlement het rapport over de Geneesmiddelenrichtlijn met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Globaal genomen is het een lichte verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Zo zijn een aantal artikelen aangepast. Hierdoor:

  • Zouden de lidstaten de keuze hebben om de bijsluiters zowel op papier als elektronisch beschikbaar te stellen of alleen elektronisch. De lidstaten zouden hierbij patiënten, verzorgers en andere relevante belanghebbenden moeten raadplegen alvorens te besluiten om bijsluiters alleen elektronisch beschikbaar te stellen. Patiënten blijven in ieder geval het recht houden om op verzoek kosteloos een gedrukte bijsluiter te ontvangen.
  • Mag de verspreider van geneesmiddelen nog steeds zelf kiezen om papieren bijsluiters toch standaard bij het medicijn toe te voegen.
  • Mag een elektronische bijsluiter alleen verstrekt worden als het geneesmiddel door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt uitgegeven.

De volgende stap is dat de Europese Commissie samen met het Europees Parlement en de Raad van ministers in gesprek gaat om te verkennen of ze het met elkaar eens zijn. Deze onderhandelingen zullen naar verwachting pas volgend jaar van start gaan. Dat betekent dat wij als KVGO in de komende periode ons standpunt vooral bij de bevoegde ministeries in Nederland zullen presenteren. Zij hebben namelijk in de Europese Raad een belangrijke stem. 

Hulp gevraagd

Om de impact van onze boodschap te versterken, kunnen we jouw hulp gebruiken. Heb jij een concreet verhaal over het belang van gedrukte medische bijsluiters dat we kunnen gebruiken in onze gesprekken met beleidsmakers? En/of een aanvulling op onze argumentatie? Aarzel dan niet om dit aan ons door te geven via: info@kvgo.nl of op: 020 – 5435 678.