Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Update: Meer dan 100 werknemers? Let op: de Regeling WPM wordt van toepassing

Op 16 september informeerden wij de 100+ bedrijven over de regeling werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Ondertussen zijn wij bijgepraat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is er meer duidelijk.

 • Waar wij eerder aangaven dat de regeling vermoedelijk per januari 2023 zou ingaan is deze nu uitgesteld naar juli 2023. Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de jaarkilometers ten behoeve van de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van het personeel gaan registreren. Onderstaand de meest recente tijdlijn.
 • Via het UWV zal een toets plaatsvinden wie er rapportageplichtig zijn op de peildatum. Is dit het geval dan ontvang je automatisch meer informatie over de rapportageplicht.
 • De gemeentes zullen het bevoegd gezag gaan uitoefenen met de Omgevingsdienst als uitvoerend orgaan.
 • Hoe de registratieverplichting verder ingevuld dient te worden komt te staan in een Handreiking. Deze Handreiking zal beschikbaar worden gesteld aan alle werkgevers die onder het ontwerpbesluit vallen, wij verwachten deze eind 2022.
 • Handreiking zal tevens voorzien in:
  • De rapportageverplichting in vogelvlucht;
  • Uitleg over het digitale platform
  • Een stappenplan en checklist om met de vele mogelijke situaties goed om te gaan,
  • Uitwerking enquête woon-werk mobiliteit met basisvragen;
  • Een praktische oplossing het uitsplitsen van privé kilometers bij leaserijders is hier opgenomen.
 • Vrijwel alle aanbieders van mobiliteitsdiensten hebben bij het ministerie aangeven de benodigde data aan te kunnen aanleveren, wel is het aanbevolen om dit tijdig te na te gaan.

Tot slot

Wij blijven je informeren over de WPM maar heb je hierover een vraag aarzel dan niet om contact op te nemen met Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.