Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vacatures KVGO-ledenraad

Het KVGO is een vereniging vóór de leden en dóór de leden. Er spelen belangrijke zaken: de op handen zijnde cao-onderhandelingen, wijzigingen in de pensioenen, het economisch klimaat. Jouw input is van groot belang! De KVGO-ledenraad heeft vacatures. Wil jij meedenken, -praten en -bouwen aan de vereniging? Kom er ook bij en meld je nu aan!

 

Invloed

Binnen het KVGO is de ledenraad het hoogste orgaan: de ledenraad beoordeelt en beslist over het beleid dat hen wordt voorgelegd door het bestuur. Dit gebeurt o.a. tijdens de algemene vergaderingen die twee keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast organiseren we tussendoor nog informele bijeenkomsten tussen het bestuur en de ledenraad. Jij hebt dus direct invloed op het beleid en de activiteiten van de vereniging!

Vacatures

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers (= lid bedrijven) in de segmenten groot, middelgroot en klein. Elk segment heeft 10 ledenraadsleden. De ledenraad wordt elke vier jaar opnieuw gekozen. De huidige Ledenraad heeft zitting tot november 2025. Op dit moment zijn er in elk segment vacatures te vervullen:

  • Drie vacatures in segment groot (meer dan 110 werkzame personen)
  • Drie vacatures in segment middelgroot (28 tot 110 werkzame personen)
  • Twee vacatures in segment klein (0 tot 28 werkzame personen)

Dus wil jij meedenken, – praten en -bouwen aan de vereniging? Kom er ook bij en meld je nu aan!

Aanmelden

Stel je vóór 1 oktober aanstaande kandidaat door een e-mail te sturen naar info@kvgo.nl met je motivatie en contactgegevens.

En dan?
Wij controleren je ‘benoembaarheid’ en leggen je kandidaatstelling en motivatie voor aan de ledenraadsleden van het betreffende segment.

Wanneer benoeming?
Je benoeming kan plaatsvinden tijdens de AV op 14 november a.s. (Noteer in ieder geval alvast deze datum in je agenda vanaf 11.00 uur.)

In het kort:

  • Als algemene vergadering bijeen het hoogste beslisorgaan van de vereniging KVGO
  • Bestaat uit maximaal 30 leden, evenredig verdeeld over de drie segmenten klein, middelgroot en groot
  • Komt ca. 4 keer per jaar bijeen
  • Een uitgelezen mogelijkheid om je netwerk te verbreden en te versterken
  • Zorgt voor collectiviteit en solidariteit binnen de vereniging KVGO: samen kunnen en bereiken we meer
  • Platform voor informatie en kennisdeling
  • Spreekbuis van alle leden