Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vakbonden stellen nieuw ultimatum Grafimedia cao

De vakbonden FNV Media en Cultuur en CNV Vakmensen hebben het KVGO en ZSO een nieuw ultimatum gesteld. Dat houdt in dat als KVGO en ZSO vóór woensdag 26 september 6.00 uur niet akkoord gaan met de eisen van de vakbonden er acties en stakingen dreigen.

De eisen van de bonden bevatten in ieder geval een loonsverhoging van 6% (2 jaar) met een vloer van € 1.000,- per jaar.

De werkgeversdelegatie heeft besloten niet in te gaan op het ultimatum en heeft in een brief aan de vakbonden laten weten dat werkgevers niet zitten te wachten op acties en dat een looneis van 6 procent niet zonder (grote) consequenties (ook voor werknemers) is op te brengen.

Tevens heeft de delegatie in dezelfde brief nog eens teruggegrepen op het afbreken van de onderhandelingen op 21 juni, terwijl partijen elkaar die dag juist dicht genaderd waren.

Frans Beun, de nieuwe voorzitter van de werkgeversdelegatie, heeft daarom de woordvoerders van de vakbonden voorgesteld om met hem daarover van gedachten te wisselen.