Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Van perspectief naar inhoud in tweede cao-ronde

Vandaag vond het tweede overleg plaats over vernieuwing van de Grafimedia cao. We zijn dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

Ging het de eerste ronde nog vooral over het schetsen van het perspectief, vandaag is gesproken over het loon, de RVU en opleidingen en duurzame inzetbaarheid.

De afstand op het gebied van de lonen is groot, met name omdat werkgevers hebben aangegeven dat automatische prijscompensatie geen begaanbare weg is. Voor wat betreft de RVU en opleidingen en duurzame inzetbaarheid liggen de ideeën van werkgevers en vakbonden dichter bij elkaar.

‘De sfeer aan de onderhandelingstafel is goed, net als vorig jaar’ zegt Reinier de Koning. ‘Niettemin is er op inhoudelijk gebied nog veel te bespreken.’

Aankomende donderdag, 16 december, gaan cao-partijen verder.