Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vanaf 1 april 2024: Nawerking Grafimedia cao

Op 1 april 2024 eindigt de looptijd van de huidige Grafimedia cao. Dat betekent niet dat er vanaf die datum geen cao meer is. Zolang er geen nieuwe cao is, is er namelijk sprake van nawerking. 

Nawerking

Nawerking van cao-bepalingen komt erop neer dat de Grafimedia cao ‘gewoon’ van toepassing is. 

Zo kunnen werknemers nog steeds aanspraak maken op een bijdrage van werkgever in de kosten van een individueel financieel advies (de subsidie voor werkgevers is verlengd). 

Geen maximale termijn

Er geldt voor nawerking geen maximale termijn: het duurt totdat de nieuwe cao ingaat. 

Cao-overleg

Onderhandelingen voor de nieuwe cao hebben plaatsgevonden op 1 februari, 29 februari, 6 maart en 15 maart. Er staat op vrijdag 12 april nog een onderhandelingssessie gepland. De twee hete hangijzers in deze onderhandelingen zijn loon en looptijd. 

Meer weten?

Kijk op de KVGO Personeelswijzer voor meer informatie over nawerking van cao-bepalingen of neem contact op met Kirsten Linders of Tim van Dalen via 020-5435 678 of info@kvgo.nl