Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vanaf 26 juli aanvragen NOW

De zesde aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opent op 26 juli. Tot en met 30 september is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor loonsteun in de periode juli, augustus en september 2021.

Voorwaarden

Het UWV meldt de volgende voorwaarden:

 • over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% vergeleken met 2019;
 • voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies;
 • de tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden;
 • in geval van een tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode;
 • de tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in februari 2021;
 • die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag;
 • de tegemoetkoming is 85% van dat bedrag;
 • de loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming;
 • bij einde dienstverband (ontslag of einde tijdelijk contract) heeft werkgever een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk;
 • als werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin hij NOW ontvangt, heeft werkgever ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet werkgever dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd;
 • werkgevers mogen altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als ze een aanvraag hebben gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Aanvragen en meer informatie

Klik hier om NOW aan te vragen: UWV.nl/zesde aanvraagperiode

Grafimedia leert door

In het kader van de inspanningsverplichting van werkgever om werknemers te begeleiden naar ander werk, heeft het GOC het programma ‘Grafimedia leert door‘ opgezet.