Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Veranderingen verzuimsteunpunt en verzuimmanagement

KVGO-leden die een verzuimverzekering hebben lopen bij Centraal Beheer met daarbij de dienstverlening van het Verzuim Steunpunt Grafimedia, ontvingen onlangs bericht van Centraal Beheer in verband met op handen zijnde wijzigingen.

Allereerst zal binnen het mantelcontract het verzuimmanagement veranderen. Dit houdt in dat gedurende de eerste zes weken verzuim, de ondersteuning verzorgd wordt door de arbodienst. Bij langdurig verzuim wordt dit na 6 weken overgenomen door het Verzuim Steunpunt. Op deze wijze kan zij zich specialiseren in deze vorm van verzuimbegeleiding.

Daarnaast heeft ArboNed aangegeven de dienstverlening van het Verzuim Steunpunt Grafimedia niet meer te kunnen ondersteunen. Dit betekent dat bedrijven de keuze hebben om
– ofwel door te gaan met het Verzuim Steunpunt maar dan met een andere arbodienst
– ofwel bij Arboned te blijven, maar dan zonder de ondersteunende diensten van het Verzuim Steunpunt.

KVGO heeft met Centraal Beheer en Arboned afgesproken dat ondernemingen in beginsel door Centraal Beheer benaderd worden en dat beide partijen op soepele wijze zullen omgaan met de door de onderneming gemaakte keuze.

Mocht u desalniettemin tegen problemen aanlopen dan verzoeken wij u ons dat per mail te melden via m.jansen@kvgo.nl