Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verbruik grafisch papier sinds 2000 met ruim een derde gedaald

Het verbruik van grafisch papier in Europa is sinds de eeuwwisseling met ruim 35 procent gedaald. Ging het in 2000 nog om bijna 40 miljoen ton grafisch papier, vorig jaar was dat gedaald naar 25,67 miljoen ton. Dat gebruik ligt daarmee inmiddels ruim onder het niveau van bijna dertig jaar geleden. Het verbruik van krantenpapier is in deze periode zelfs gehalveerd.

Volgens door Intergraf gepubliceerde cijfers van de Confederation of European Paper Industries CEPI werd er in 2000 in de Europese Unie 39,882 miljoen ton grafisch papier verbruikt. Dat was op dat moment ruim 10 miljoen ton meer dan in 1991, dus bijna tien jaar eerder.

Na de eeuwwisseling nam de hoeveelheid verwerkt grafisch papier tot 2005 eerst nog toe maar aan die trend kwam met de grote crisis van 2006 en volgende jaren abrupt een eind. Na een ‘hoogtepunt’ van 41 miljoen ton in 2005 daalde het verbruik naar 34,8 miljoen ton in 2010, een krimp met 15 procent in vijf jaar tijd.

In de daarop volgende jaren is die lijn niet meer omgebogen – met vorig jaar weer een daling met 4,4 procent – met als gevolg dat het verbruik van grafisch papier vergeleken met 2000 nu 35,6 procent lager ligt.

De grootste daling met meer dan 55 procent heeft zich voorgedaan in Zweden en in ons land. Vorig jaar vertoonde het papierverbruik in ons land met een verdere terugloop van meer dan 15 procent ook de sterkste daling in heel Europa.

Ook in alle grote Europese landen is sinds de eeuwwisseling sprake geweest van een forse terugloop, zoals met ruim 54 procent in Groot-Brittannië, 50 procent in Spanje en 46 procent in Frankrijk. Alleen in enkele landen in Oost-Europa, met name Roemenië, maar ook Slovenië, wordt heden ten dage meer grafisch papier verwerkt dan aan het begin van deze eeuw.