Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verhoging van energiebelasting en enige andere milieubelastingen

De herinvoering van de vrijstelling van de kolenbelasting veroorzaakt voor de Staat een belastingderving van € 189 miljoen. De regering dekt deze derving door de verhoging van de energiebelasting waarbij 50% daarvan gehaald wordt bij de bedrijven en 50% bij de huishoudens.

De verdeling is als gevolg van de kamerbehandeling in 2015 aangepast waardoor de 1e belastingschijf voor aardgas met 32% stijgt in 2016. Daar staat tegenover dat de eerste belastingschijf voor elektriciteit daalt met 15,8%.

KVGO-specialist Maarten Reuderink zet de cijfers op een rij.