Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De hoogte van het wettelijk minimumloon volgt de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Daarom stijgen per 1 juli 2020 de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,60 procent in vergelijking met 1 januari 2020.

De verhoging van het wettelijk minimumloon is vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tabel WML

In onderstaande tabel staan de wettelijke bruto minimumbedragen in euro’s per maand en per uur bij een 36-urige werkweek vanaf 1 juli 2020 (zoals aangegeven door de overheid).

Grafimedia cao: Participatiewet

De Grafimedia cao bevat in artikel 2.2.2 de bepaling dat Wajongers met arbeidsvermogen en andere werknemers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet mogen worden betaald conform het wettelijk minimum(jeugd)loon. Het cao-artikel stelt dat voor de berekening van het wettelijk minimumloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. De bedragen in de bovenstaande tabel per maand gelden dus als zij gemiddeld 36 uur per week werken. Als zij minder werken, ontvangen zij een lager maandloon. Als bijvoorbeeld een 38- of 40-urige werkweek geldt, is het maandloon hoger.

Grafimedia cao: Aanloopschalen en BBL

Werknemers die nog niet alle taken binnen hun functie vervullen, kunnen op grond van cao-artikel 2.4 tijdelijk het loon ontvangen dat past bij een aanloopschaal. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.

Let er hierbij op dat minstens het bij de leeftijd van de werknemer passende wettelijk minimumloon wordt betaald.

KVGO Personeelswijzer

Op de Personeelswijzer staat nadere informatie over beloningen. Klik hier om naar de Personeelswijzer te gaan. Informatie zoals bovenstaand wordt regelmatig verstuurd via onze nieuwsbrief. Klik hier om daarvoor aan te melden.