Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verhoging wettelijk minimumloon met 10,15 procent

Per 1 januari 2023 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 10,15 procent in vergelijking met 1 juli 2022.

Dit is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is het gevolg van een bijzondere verhoging met 8,05% plus daarbovenop de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.

Tabel WML

In onderstaande tabel staan de wettelijke bruto minimumbedragen in euro’s per maand en per uur bij een 36-urige werkweek vanaf 1 januari 2023 (zoals aangegeven door de overheid).

In onze sector moet minstens het wettelijk minimumuurloon bij een 36-urige werkweek worden betaald. Dat komt hiermee voor een volwassene op € 12,40 bruto.

Grafimedia cao

De verhoging van het wettelijk minimumloon kan gevolgen hebben voor de lonen in onze sector, ook als de medewerker niet is ingeschaald in een aanloopschaal op het WML maar in schaal A of schaal B. Op de KVGO Personeelswijzer staat meer informatie.

Zie: Personeelswijzer/Verhoging wettelijk minimumloon met 10,15% (alleen voor KVGO-leden)

Vragen?

Neem dan contact op met het KVGO via 020-5435 678 of info@kvgo.nl.