Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verlagen Energiebelasting en aanpak Opslag Duurzame Energie

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een lobby ingezet met als doel een forse verlaging van de ODE op de korte termijn en een volledige afschaffing van de ODE op de lange termijn. Hier hebben wij als KVGO – samen met een tiental andere mkb-brancheverenigingen – een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hieronder een korte weergave van de lobbyresultaten tot op heden.

Die resultaten zijn sterk beïnvloed door maatregelen van het kabinet om de hoge energieprijzen te compenseren van burgers.

Lobbyresultaten korte termijn: forse verlaging energiebelasting 2022

Er is voor het jaar een verlaging van 571 mln. voor het mkb gerealiseerd in de energiebelasting.
Hiervan komt het grootste deel ten goede aan de eerste schijf. Voor de tweede en derde schijf is voor elk voor 63 miljoen aan vermindering gerealiseerd. Gemiddeld komt deze oplossing neer op een kostenverlaging van ca. 15% per mkb-bedrijf: de kostenbesparing voor kleine bedrijven kan oplopen tot 25%, voor middenbedrijven tot 10 à 15% en voor grote bedrijven blijft deze echter beperkt tot ongeveer 5%. Opslag Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting zijn beide belastingen die over het energieverbruik worden geheven. In die zin heeft een verlaging van de energiebelasting eenzelfde effect als het verlagen van de ODE: het is het begin van de oplossing.

Lobbyresultaten coalitieakkoord nieuwe kabinet 2021-2025

Uit het woensdag jl. gepresenteerde coalitieakkoord zijn een aantal punten belangrijk:

  • Er is besloten tot de verdere ontkoppeling van de ODE als financiering van de SDE++.
  • In 2023 wordt begonnen de verlaging van de ODE elektriciteit over 2e en 3e
  • In 2023 wordt de 1ste schijf energiebelasting elektriciteit verlaagt met 5,23 cent; gelijktijdig wordt echter de 1ste schijf gas met eenzelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.

In het coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb.

Voor de lange termijn zetten VNO-NCW en MKB-Nederland in op een volledige afschaffing van de ODE. Omzien naar elkaar betekent voor ons ook samen de lasten dragen. Na de beperkte verlaging in 2022 is onze lobby inzet op weg naar de voorjaarsnota een verdere verlaging van de lasten voor het mkb.

In het overleg van de 10 mkb-branches met de directeuren van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn 2 aanvullende afspraken gemaakt.

  • VNO-NCW en MKB-Nederland willen een onderzoek naar de bijdragen van de verschillende bedrijven (van klein tot groot) aan de energietransitie met als doel een eerlijke kostenverdeling. Aan het onderzoeksvoorstel wordt gewerkt.
  • De toegang van mkb- bedrijven tot de subsidies voor de energietransitie dienen op korte termijn verbeterd te worden. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van de verbeteringsmogelijkheden van bestaande subsidie- en investeringsaftrekregelingen zoals SDE, WBSO, MIA/Vamil en EIA.