Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vernieuwde aanbestedingswet van kracht

De gewijzigde aanbestedingswet is op 1 juli van kracht geworden. Met de wet beoogt minister Kamp van Economische Zaken meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie.

Henk Kamp: “Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen. Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten.

Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven ’innovaties’ te ontwikkelen om deze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.”

Om de doelstellingen te bereiken kondigde de minister dit voorjaar al het traject ‘Beter Aanbesteden’ aan. Daarin gaan ondernemers en aanbestedende diensten zowel op landelijk als regionaal niveau met elkaar aan de slag. Dit om kennis te vergroten en meer uit het traject te halen. Uit onderzoek naar de aanbestedingswet blijkt dat vooral in de toepassing van de aanbestedingsregels nog winst te halen is voor beide partijen.

Drie doelen staan centraal: verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Meer weten? Klik hier.