Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vernieuwde branche RI&E Grafimedia vanaf 12 oktober in de ‘lucht’

De Werkgroep arbeid en gezondheid grafimedia, waarin zowel vertegenwoordigers van het KVGO als van de vakbonden zitten, heeft verleden jaar opdracht gegeven de branche RI&E te vernieuwen zodat deze aan de stand der techniek voldoet.

Gratis voor KVGO-leden

Het gebruik van de branche-RI&E is gratis voor KVGO-leden. Niet-leden betalen voor het gebruik een licentievergoeding. Nieuw is de voor iedereen gratis toegankelijke kennismakings-RI&E.

Niet toegankelijk in het weekend van 10 en 11 oktober

Na een intensief ontwikkeltraject is met ingang 12 oktober 2020 de branche RI&E Grafimedia volledig vernieuwd. In verband met de omzetting naar de nieuwe RI&E kun je dit weekeinde even niet in je ARBO RI&E werken dan wel het programma verloopt traag. Wij raden je aan om vanaf maandag 12 oktober via het bestaande webadres www.arbografimedia.nl in te loggen in de nieuwe omgeving van de RI&E. Dit kan ook rechtstreeks via het webadres genoemd in punt 10.

Voordelen van de nieuwe branche RI&E Grafimedia

Het grote voordeel van de nieuwe RI&E is dat deze aan de stand der techniek is aangepast en nog beter is toegesneden op de wensen van de huidige gebruikers. Onderstaand een aantal verbeteringen:

  1. Moderne ICT-architectuur: door de moderne software werkt de RI&E veel sneller dan voorheen.
  2. Groeimodel voor kleine en groter bedrijven: de nieuwe RI&E kent nu vier niveaus en het is eenvoudig van een lager naar een hoger niveau te gaan en omgekeerd.
  3. Multi inzetbaarheid: de RI&E kan overal opgedraaid worden: computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.
  4. Maatwerk: alle bedrijfsprofielen van de Communicatie Industrie zijn voor gedefinieerd, mocht je met de RI&E beginnen dan hebt je de basis snel ingericht wat veel tijd scheelt.
  5. Stoffenmanagementprogramma is compleet vernieuwd en versimpel: het bevat een stoffenregister met geautomatiseerde blootstellingsbeoordeling.
  6. Het rapportagesysteem is vernieuwd om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen en er zijn veel meer export mogelijkheden o.a. naar Word, Excel, Powerpoint en Pdf.
  7. Veiligheidsinstructiekaarten: de RI&E genereert automatisch per werkplek zogenaamde veiligheidskaarten.
  8. QR-code: per werkplek kan je nu via een QR-code direct toegang krijgen tot actuele werkplekinformatie.
  9. De inlogprocedure is veranderd.
  10. Op de nieuwe homepage van de ARBO-RI&E Grafimedia is het voor de gebruikers van de RI&E mogelijk geworden om hun bedrijfslogo te plaatsen.

Helpdesk

Bij moeilijkheden met de RI&E of vragen daarover, neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia