Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verontrustende berichten van turbulente distributiemarkt

Er is veel en van alles te doen rond de verspreiding van drukwerk. Van alle kanten liggen distributiekanalen onder vuur. Bram ter Beek zette op 21 mei in Hoofddorp de activiteiten die het KVGO onderneemt op een rij.

“Het KVGO is tegen een fusie van PostNL en Sandd. Een duopolie is al onwenselijk, laat staan dat er een monopolie ontstaat. Deze keer niet in handen van de overheid, maar als een onderneming die streeft naar het optimaliseren van de winst. Dat kan niet anders dan leiden tot een opwaartse druk op de posttarieven.”

Bram ter Beek liet er geen misverstand over bestaan. Het KVGO ziet niets in de plannen van PostNL en Sandd.

“Achter de schermen is een stevige politieke lobby gaande – mede op initiatief van het KVGO”, zei Ter Beek. “Daarin staan we niet alleen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeerde na een eerste beoordeling dat een vervolgonderzoek nodig is om tot een definitief oordeel te komen over de gevolgen van de voorgenomen overname van PostNL en Sandd. De ACM is vooral bezorgd over de gevolgen voor zakelijke post.”

Postcommissie

Het KVGO-bestuur stelde een ‘postcommissie’ in die die de ontwikkelingen op de postmarkt nauwlettend in de gaten houdt. Al eerder bleek dat de Tweede Kamer voor het samenvoegen van de twee overgebleven postbedrijven in ons land is om zo de wettelijk verplichte uniforme postbezorging overeind te houden.

Het KVGO heeft de bezwaren laten horen tijdens een door de staatssecretaris georganiseerde Postdialoog over de toekomst van de Nederlandse postmarkt.

Ja/Ja-sticker

Op 11 juni zou in hoger beroep de rechter uitspraak doen over het besluit van de gemeente Amsterdam om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Ter Beek kreeg al signalen dat de rechtbank die termijn door de drukbezette agenda niet gaat halen. Hij betreurt dat. De druk op de ketel neemt alleen maar verder toe.

“Utrecht wil nog een stap verder gaan dan Amsterdam. De gemeente wil niet alleen folders, maar ook huis-aan-huis-bladen onder het regime van de Ja/Ja-sticker laten vallen. We moeten oppassen met het gebruiken van grote woorden, maar dit gaat toch wel sterk richting het breidelen van het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van drukpers.”

Andere partijen die zich met de zaak bemoeien stellen zich star op. Zo is de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), bezig met richtlijnen rond de sticker, maar wil ze niet in gesprek met de branche.

“We moeten dus afwachten hoe dat gaat lopen, maar een dergelijke houding betekent over het algemeen niet veel goeds. We proberen binnen VNO-NCW en MKB Nederland wel vaste voet aan de grond te krijgen. Op die manier kunnen we wel invloed uitoefenen.”