Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verpakkingen: plastic of papier?

Momenteel wordt binnen het Europees Parlement en de Raad van Europa de “Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)” besproken. De discussie richt zich voornamelijk op eenmalig gebruik vs. hergebruik. De plastic verpakkingsindustrie is van mening dat hun producten zich heel goed lenen voor hergebruik, dankzij de veelzijdigheid en de duurzaamheid van het materiaal. De papier verpakkingsindustrie presenteert echter studies om aan te tonen dat hergebruik van plastic materialen niet perse beter is voor het milieu dan het recyclen van papieren materialen.

Intergraf Nieuwsbrief

In één van de artikelen van de nieuwsbrief van Intergraf worden gegevens gedeeld van studies die door Kearney zijn uitgevoerd in opdracht van McDonald’s en een studie uitgevoerd door Ramboll. Beide studies tonen aan dat hergebruik van plastic materialen een dusdanige CO2-emissie met zich meebrengen, dat de impact op het milieu hiervan minder gunstig is dan wanneer kartonnen materialen zouden worden gerecycled. Ook is voor de schoonmaak van herbruikbare artikelen een grote hoeveelheid water nodig. Daarnaast kunnen papieren materialen volledig worden gerecycled, waar een deel van het plastic als afval moet worden beschouwd.

Wanneer er ontwikkelingen zijn of uitkomsten van de besprekingen bekend zijn, zullen we deze uiteraard delen.