Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Verschillende loonsverhogingen per 1 januari 2018

“Per 1 januari 2018 zijn er verschillende loonsverhogingen: een collectieve loonsverhoging van 0,5 procent, een standaardverhoging van 3 procent, groei in de aanloopschalen van 10 procent en een verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,81 procent.”

Dat zegt adviseur sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden bij het KVGO Aukje van het Nederend. Samen met collega Jordy de Mooij zet zij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Aukje van het Nederend

Collectieve loonsverhoging
Per 1 januari 2018 ontvangen werknemers die vallen onder de Grafimedia cao een loonsverhoging van 0,5 procent Dat staat in cao-artikel 2.2. Tenzij andere afspraken zijn gemaakt, betreft het een verhoging van de feitelijke lonen (dat is het loon op basis van de indeling van de functie in één van de elf functieniveaus plus een eventuele persoonlijke toeslag) en geldt het ook voor werknemers met een salaris boven het maximum van hun schaal. De loonsverhoging geldt ook voor werknemers in een aanloopschaal.

Standaardverhoging
Werknemers met een salaris dat lager is dan het maximum van hun salarisschaal ontvangen per 1 januari ook een loonsverhoging van (maximaal) 3 procent. Dat staat in cao-artikel 2.4 en wordt ook wel standaard- of periodieke loonsverhoging genoemd. Als het verschil tussen het salaris van de werknemer en het maximum van de schaal kleiner is dan 3 procent, is de loonsverhoging gelijk aan dat lagere bedrag. Het recht op deze verhoging geldt immers totdat het maximum van de schaal is bereikt. Op ondernemingsniveau mogen afspraken worden gemaakt over een andere wijze van aanpassing van het salaris. Zie: Jaarlijkse salarisaanpassing

Aanloopschaal
Werknemers die zijn ingeschaald in een aanloopschaal, en dus nog niet het minimumuurloon verdienen dat hoort bij hun functie, ontvangen – náást de collectieve loonsverhoging van 0,5 procent – een loonsverhoging in lijn met de afspraken tussen werkgever en werknemer. Dat staat in cao-artikel 2.4. Als zulke afspraken niet zijn gemaakt, geldt jaarlijks per januari en per juli een loonsverhoging van 10% tot het minimumloon van de salarisschaal is bereikt. Zie: Groei in de aanloopschaal

Wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 0,81 procent. De Grafimedia cao bepaalt in artikel 2.2.2 dat Wajongers met arbeidsvermogen en andere werknemers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet mogen worden betaald conform het wettelijk minimum(jeugd)loon.

Zie voor meer informatie en een tabel met de uurlonen: Wettelijk minimumloon.