Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vertrouwenspersoon wordt mogelijk verplicht

Vorige week sprak de Tweede Kamer over het invoeren van een verplichting tot het hebben van een vertrouwenspersoon. Het idee hierachter is dat iedere medewerker ergens terecht moet kunnen in geval van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon is op dit moment nog niet verplicht. Wel hebben werkgevers al jarenlang de verplichting om aan hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Een vertrouwenspersoon past daarbij.

Ook voor kleine bedrijven?

Twistpunt in de Tweede Kamer is of de verplichting ook zou moeten gaan gelden voor kleine bedrijven. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris ongewenst gedrag, vindt van wel. Zij doet daarbij het voorstel om het voor kleine bedrijven via de brancheorganisatie te laten regelen.

Brancheregeling vertrouwenspersoon Grafimedia

KVGO heeft al een aantal jaar zo’n brancheregeling. Medewerkers van onze leden hebben hierdoor toegang tot een vertrouwenspersoon zonder dat werkgever daar zelf een contract voor hoeft af te sluiten. De eerste twee gesprekken komen voor rekening van de sector. Mocht het probleem meer tijd en andere interventies vergen, zoals mediation, dan betaalt werkgever zelf de overige kosten. De regeling is voor alle KVGO-leden, ongeacht het aantal werknemers.

Meer weten?

Zie: Ledenvoordeel vertrouwenspersoon