Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vierde KVGO-enquête laat zien: verbetering is nog niet in zicht

Het dal waarin de grafische sector zich bevindt, lijkt sinds juni gelukkig niet dieper te zijn geworden. Toch blijft verbetering vooralsnog uit. Dit blijkt uit de antwoorden op de vierde enquête onder de KVGO-leden over de effecten van de corona-crisis.

De enquête is verstuurd naar alle leden van het KVGO. Meedoen was mogelijk van 24 september tot en met 7 oktober. Een kwart van de leden vulde de vragenlijst in.

“De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De huidige onzekerheid over de ontwikkelingen van de corona en de daaraan gekoppelde mogelijkheid tot strengere maatregelen van de overheid tot wellicht een nieuwe lock-down, maakt ons niet al te optimistisch.”, aldus KVGO-directeur Bram ter Beek.

Onderstaand geven we de belangrijkste bevindingen weer. Zie Uitkomsten KVGO-corona-enquete 24 september - 7 oktober 2020 voor de scores per vraag.

Minder omzet en meer verzuim

Net als bij de vorige enquête, die eind juni gehouden is, heeft ruim 80% van de KVGO-leden te kampen met minder orders en/of minder omzet. De groep die aangeeft geen problemen te hebben als gevolg van het coronavirus, is ten opzichte van eind juni gekrompen van 17% naar 11%. Van herstel is op dit moment dus nog geen sprake.
Met het oplaaien van het virus is het geen verrassing dat meer bedrijven dan in juni te maken hebben met ziekteverzuim of quarantaine van medewerkers. Onderstaande grafiek laat dat zien.

Afnemende mate van omzetverlies

De bedrijven hebben, zoals hierboven aangegeven, dus nog steeds te maken met verlies van omzet.
De mate waarin is gelukkig wel iets minder negatief dan eerder dit jaar: de groep met 5 tot 25% omzetverlies is groter geworden en de groepen met 50 tot 75% en 75 tot 100% zijn kleiner dan in het voorjaar. In onderstaande figuur staat de verdeling van de categorieën 5 tot 25% omzetverlies, 25 tot 50%, 50 tot 75% en 75 tot 100% ten opzichte van alle bedrijven die in desbetreffende maand hebben aangegeven in enige mate omzetverlies te ervaren.

Niettemin kampen nog steeds veel bedrijven met een afname van de omzet. Onderstaande figuur laat de verdeling zien tussen groeiende, gelijkblijvende en afnemende omzet in de maanden maart tot en met september 2020 en de verwachting voor het najaar. De vraag die zich opdringt, is hoelang dit nog vol te houden is.

Het vervolg

Deze vierde enquête heeft ons, net als de eerdere enquêtes, waardevolle gegevens opgeleverd. We proberen de belangen van de branche zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en onze leden zo goed mogelijk bij te staan en van informatie te voorzien.

Vragen? Bel met het KVGO op 020-5435678 of e-mail naar info@kvgo.nl. Op de KVGO Personeelswijzer staat de informatie voor werkgevers over het coronavirus overzichtelijk bij elkaar, klik hier. Meld je je aan voor de Nieuwsbrief Personeelswijzer?