Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

VNG en PRN tekenen vijfde Papiervezelconvenant

Gemeenten kunnen ook de komende jaren hun oudpapier en -karton gegarandeerd kwijt. De VNG en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben de afspraken hierover in een nieuw convenant verlengd. De looptijd van het vijfde Papiervezelconvenant is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Het Papiervezelconvenant waarborgt en zorgt voor het optimaliseren van de gescheiden inzameling – inclusief hergebruik – van oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Nederland is met 85 procent papierrecycling een koploper in de wereld.

Gemeenten die zijn aangesloten bij PRN, kunnen rekenen op een afzetgarantieprijs tot maximaal 25 euro per 1.000 kilo oudpapier. Daarnaast garandeert PRN die gemeenten onder alle marktomstandigheden de afname van het ingezamelde oudpapier.

Met het convenant geeft de papier- en kartonsector, vertegenwoordigd in PRN, sinds 1998 door middel van zelfregulering en tegen lage kosten invulling aan producentenverantwoordelijkheid met een methode die bij de gemeenten en het bedrijfsleven geringe administratieve lasten veroorzaakt.

Het Papiervezelconvenant heeft betrekking op 77 procent van het gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Daarbij gaat het om grafische toepassingen zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke.

Volgens VNG-directielid Kees Jan de Vet (rechts op de foto) vormt dit vijfde Papiervezelconvenant is een belangrijke schakel in de circulaire economie van gemeenten, leden van de VNG.