Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voedselcontact: wijzigingen migratielimieten

Wij hebben een voorstel ontvangen van een regeling ter wijziging van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (voedselcontactmaterialen/migratielimieten). De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Verbod PFAS

Het gebruik van de toegestane stoffen die Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct hebben worden verboden en de opgenomen migratielimieten worden geschrapt. Voor zo ver wij weten zijn deze stoffen niet aanwezig in papier en karton t.b.v. voedselcontactmaterialen.

Nieuwe migratielimieten en schrappingen

Er worden migratielimieten voor een aantal nieuwe stoffen en nieuwe afbraakproducten opgenomen in hoofdstuk I (kunststoffen), hoofdstuk II (papier en karton), hoofdstuk IV (metalen) en hoofdstuk X (deklagen (coatings)) van deel A van de bijlage bij de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (hierna: WVG) en verder worden een aantal stoffen geschrapt en een aantal limieten aangescherpt.

In de toelichting op het wijzigingsvoorstel (zie onder, blz. 28 t/m 36) staan alle wijzigingen die in de desbetreffende hoofstukken worden aangebracht.

Overgangstermijn

De overgangstermijn bestaat uit twee delen: een periode van zes maanden gedurende welke verpakkingen en gebruiksartikelen die in die vorm al eerder op de markt waren, nog in de handel mogen worden gebracht en een niet begrensde periode gedurende welke producten die al in de handel zijn gebracht, nog mogen worden verhandeld. Deze overgangsperiode sluit aan bij de periode die in de Europese Unie wetgeving over voedselcontactmaterialen gebruikelijk is.

Uitzondering op overgangstermijnregel

Voor de handel in verpakkingen en gebruiksartikelen die bepaalde met name genoemde PFAS bevatten is geen overgangsperiode voorzien, aangezien gebleken is dat deze op dit moment in Nederland niet verhandeld worden en het uit volksgezondheidsoogpunt zeer wenselijk is dat deze ook gedurende een overgangsperiode niet alsnog op de markt verschijnen.

Op- of aanmerkingen en meer informatie

Op- of aanmerkingen naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen? Stuur deze vóór 1 september 2021 aan info@kvgo.nl onder vermelding van “herziening voedselcontactregelgeving”. Neem voor nadere inlichtingen contact op met Maarten Reuderink via telefoon 020 – 543 56 78.

Zie: