Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Volop subsidiemogelijkheden voor grafimediabedrijven in 2022

Grafimediabedrijven kunnen ook dit jaar weer voordelig investeren in ontwikkeling van vakmanschap en duurzame inzetbaarheid. Het A&O Fonds Grafimediabranche stelt hiervoor tienduizenden euro’s beschikbaar.

Hieronder staat het persbericht van het A&O Fonds:

De trainingen, opleidingen en bedrijfsbrede programma’s die in aanmerking komen voor subsidie werden onlangs gepresenteerd via de Subsidiegids 2022. Bedrijven kunnen onder meer subsidie krijgen voor leerwerktrajecten (BBL), machinetrainingen en vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van sales & management, vormgeving & webdesign, printtechnieken en operatorsvaardigheden voor druk- en nabewerkingstechnieken.

Stimulans voor sectorbrede opgaven

“Met de subsidies stimuleren we bedrijven om gericht aan de slag te gaan met sectorbrede opgaven. De grafimediabranche vergrijst bijvoorbeeld, waardoor het belangrijk is dat we investeren in de instroom van jong talent en kennisoverdracht tussen generaties. Ontwikkelingen in de markt en techniek maken het belangrijk om continu nieuwe vakkennis en vaardigheden op te doen, terwijl je ook ziet dat het voor bedrijven steeds belangrijker is dat medewerkers wendbaar en flexibel inzetbaar zijn”, vertelt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen in aanmerking voor subsidie. Die subsidie kan oplopen tot 40% van de opleidingskosten (exclusief btw). Voorwaarde is wel dat bedrijven lid zijn van KVGO en daarmee bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche.

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid

Aanvullend kunnen bedrijven ook dit jaar voordelig aan de slag met trajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bevorderen van ‘gezond, veilig en vitaal werken’ of het stimuleren van een ‘leven lang en ontwikkelen en arbeidsmobiliteit’. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor trajecten op het gebied van ‘goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap’ en ‘bewustwording van eigen regie van werkenden op hun loopbaan’.

Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op de MDIEU-subsidieregeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). De activiteiten worden door het A&O Fonds Grafimediabranche gedeeld onder de vlag van Create your future, een eerder programma dat zich ook al richtte op duurzame inzetbaarheid en mede mogelijk is gemaakt door partners KVGO, GOC, CNV Vakmensen, FNV Media & Cultuur en De Unie.

De MDIEU-subsidie is beschikbaar voor werkgevers in de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche. De subsidie kan oplopen tot 75% van de kosten voor een traject. Voorwaarde is wel dat het traject voor 31 december 2023 is afgerond. Meer informatie over de verschillende subsidieregelingen is te vinden op site van het A&O Fonds. De gedrukte versie van het subsidieoverzicht is op te vragen via info@aenofonds.nl of te downloaden via onze site.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche, via het contactformulier op hun website.