Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voordelig investeren met subsidie

Door gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden kunnen bedrijven duurzaam investeren in medewerkers. Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft onder andere van het ministerie van SZW toestemming gekregen activiteiten op te nemen in het sectorplan, die instroom van nieuwe werknemers bevorderen.

Naast het sectorplan heeft het A&O Fonds ook eigen subsidieregelingen. Voor printmedia opleidingen is het subsidiepercentage voor 2017 verhoogd van 25 naar 30 procent.