Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen gaat van start

De sociale partners in de Grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen) beginnen een voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen. Daar vallen onder andere ook oplosmiddelen onder.

De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is volgens projectleider Danny Wilms om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen.

Start
De start van de campagne is op 31 januari 2017 in Postiljon Bunnik. Wilms: “Aan de orde komen: hoe wordt de campagne opgebouwd, welke middelen komen er beschikbaar en welke rol spelen werkgevers en werknemers bij dit proces?”danny-wilms-oprichter-workbooster

Activiteiten
Er worden verschillende activiteiten gehouden en hulpmiddelen ontwikkeld waaronder een aparte campagnewebsite, toolboxen voor werkgevers en werknemers, voorlichtingsmateriaal, een campagnevideo en verschillende bijeenkomsten. Ook ambassadeurs uit de bedrijfstak vertellen hoe en waarom zij in hun bedrijf de omslag hebben gemaakt naar minder gevaarlijke stoffen.

“Het is belangrijk dat iedereen weet welke verbeteracties kunnen worden uitgevoerd om dit te bereiken. Verder willen we kennisachterstanden op het gebied van gevaarlijke met deze voorlichtingscampagne wegwerken”, zegt Wilms.

De voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en loopt tot eind oktober 2017.

Programma:

15:00 – 15:30 uur: Inloop met koffie/thee

15:30 – 15:40 uur: Welkomstwoord door Cees Verweij, voorzitter KVGO
15:40 – 15:50 uur: Bernard van Iren, bestuurder FNV Media & Cultuur
15:50 – 16:05 uur: Spreker ministerie SZW

16:05 – 16:30 uur: Presentatie:

  • Hoe wordt de campagne opgebouwd?
  • Welke middelen zijn straks beschikbaar?
  • En welke rol spelen werkgevers en werknemers bij dit proces?

16:30 – 16:45 uur: Pauze

16:45 – 17:20 uur: Ambassadeurs: goede voorbeelden uit de praktijk!
17:20 – 19:00 uur: Infomarkt en een afsluitende netwerkborrel

Locatie:
Postillion hotels, Kosterijland 8, 3981 AJ  Bunnik.

Direct inschrijven? Klik hier.