Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voorstellennota delegatie Grafimedia cao: ‘Werk krijgen en houden’

Door de cao-delegatie is de afgelopen periode intensief overleg gevoerd over de voorstellennota van werkgevers voor de komende cao-onderhandelingen. Bij dit proces is de cao-klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de ledenkring, betrokken.

De voorstellennota is klaar en naar de vakbonden verstuurd. “We hebben in de nota duidelijk aangegeven dat de situatie in de bedrijfstak nog steeds niet florissant is en dat er dus geen ruimte is voor een arbeidskostenstijging. We vinden wel dat investeringen in duurzame inzetbaarheid noodzakelijk zijn. Daarom is gekozen voor het centrale thema ‘Werk krijgen en houden’, zegt Richard van den Berg, voorzitter van de cao-delegatie.

Richard van den Berg

Duurzame inzetbaarheid
“De werkgevers hebben te maken met toenemende concurrentie, risico’s en onzekerheden. Daarom zijn in de nota een aantal voorstellen opgenomen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen en te houden.

Tegelijkertijd zal er meer aandacht moeten zijn voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers bij de eigen werkgever of bij toekomstige werkgevers. Scholing is een belangrijk middel om dat te realiseren, maar ook het van werk naar werk helpen van mensen bij onverhoopte werkloosheid blijft van groot belang.”

Krimpende omzet
De nota kwam tot stand tegen de achtergrond waarbij volgens het CPB de economie in Nederland floreert. “Hopelijk plukken op termijn ook de grafische bedrijven daar de vruchten van. Dat is op dit moment echter niet het geval.

De jubelverhalen over de Nederlandse economie en de ruimte die allerlei kopstukken zien voor loonsverhoging gaan in onze branche niet op. De vraag naar drukwerk valt structureel terug, mede door de digitalisering, en veel bedrijven kampen nog steeds met flinterdunne marges.

Volgens het CBS kende onze branche in het derde kwartaal van 2017 een omzetdaling van 8,6% en zijn de prijzen met 0,4% gedaald. Op basis van het door ABN Amro gepubliceerde rapport ‘Stand van TMT’ wordt verwacht dat in 2018 de omzet met één procent zal krimpen.

In 2017 zijn meer faillissementen uitgesproken dan in 2016. Een teken aan de wand is ook dat de werkloosheid weliswaar iets afneemt maar met bijna veertien procent in onze branche nog altijd ruim drie keer zo hoog is als het landelijke percentage.

Gelet op deze economische cijfers is er in onze branche eigenlijk geen ruimte voor een arbeidskostenstijging, maar wij beseffen dat investeringen in – arbeidsmarktgerelateerde – duurzame inzetbaarheid noodzakelijk zijn.”

De voorstellen van de werkgevers zijn nader toegelicht en uitgewerkt in de nota.

Benieuwd naar de voorstellennota? Deze is hier – alleen voor KVGO-leden – te downloaden: Voorstellennota KVGO en ZSO