Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 bekend

Al eerder is bekend geworden, dat voor het vierde kwartaal nu ook KVGO-leden de TVL kunnen aanvragen. De voorwaarden waaronder dat mogelijk is, zijn nu bekend gemaakt.

Vanaf eind november tot en met 29 januari 2021 (17:00 uur) kunnen ook KVGO leden een aanvraag doen voor TVL Q4 2020 (oktober tot en met december 2020). De definitieve datum waarop u de aanvraag kunt indienen is nog niet bekend. Als u hier uw gegevens achterlaat dan ontvangt u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bericht wanneer u de aanvraag TVL Q4 2020 kunt indienen. Onderstaand een overzicht van de voorwaarden. U kunt één en ander ook vinden op de RVO website.

Algemene voorwaarden:

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
 • Omzet: U gebruikt de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte als omzet.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
 • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten wordt het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van onze branche gebruikt, gekoppeld aan de geregistreerde SBI-code. Dit wordt het percentage vaste lasten genoemd. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Lees hier meer over hoe omzetverlies en vaste lasten worden bepaald.
Lees hier meer over percentages vaste lasten.

Voorwaarden op basis van uw KvK-gegevens:

 • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets, zie ook het schema hieronder.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Alleen de hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telt. Ook als u eerder TVL ontving voor een nevenactiviteit.

                                                                    Mkb-definitie
Grootte Aantal werknemers EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans
Middelgroot minder dan 250 hoogstens € 50 miljoen kleiner of gelijk aan € 43 miljoen
Klein minder dan 50 hoogstens € 10 miljoen kleiner of gelijk aan € 10 miljoen
Micro minder dan 10 hoogstens € 2 miljoen kleiner of gelijk aan € 2 miljoen

Voorwaarden betrekking hebbend op de financiële gezondheid:

 • Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen.

Voorwaarden rond de vestiging van uw bedrijf:

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft.

De RVO heeft een adviestool ontwikkeld, waarmee u in 3 stappen kunt zien of u in aanmerking komt voor de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen.