Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vraag op tijd definitieve berekening NOW aan

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van één of meerdere NOW-aanvraagperiodes, moeten zelf de definitieve berekening hiervan aanvragen. Dat moet per NOW-periode apart gebeuren.

Het UWV wijst hierop. Als dat niet of niet op tijd gebeurt, moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

Voorschot

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers in het kader van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) hebben ontvangen, of in het geval van NOW 4 nog gaan ontvangen, betreft een voorschot. In de definitieve berekening wordt gekeken naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom die het bedrijf heeft gehad over de betreffende periode. Op basis hiervan wordt bepaald of werkgever (een deel van) het voorschot moet terugbetalen of nog een nabetaling ontvangt.

NOW 1: uiterlijk 31 oktober 2021 definitief aanvragen

De eerste periode van de NOW was van maart tot en mei 2020. Werkgevers die hier een beroep op hebben gedaan, moeten ervoor zorgen dat de definitieve aanvraag uiterlijk 31 oktober 2021 bij het UWV binnen is.

Zie: