Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vragenlijst VNO-NCW verduurzamingsplannen: help jij mee?

Voor de tweede keer houdt VNO-NCW een enquête onder ca. 1.500 industriële ondernemingen in Nederland (van mkb tot internationale concerns). Het doel van het onderzoek is een beeld te geven van de stand van zaken van de verduurzaming in de industrie: de doelen, de gemiddelde investeringen, de risico’s en kansen etc. Met de uitkomsten van deze vragenlijst wil VNO-NCW een op feiten gebaseerd beeld schetsen richting politiek, kennisinstellingen en media en laten zien wat er werkelijk gebeurt. Help jij mee door de vragenlijst in te vullen?

Wie en waarom meedoen?

Deze vragenlijst is bedoeld voor industriële bedrijven die veel energie gebruiken: een energiegebruik per vestiging van minstens 10 miljoen kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 aardgasequivalenten. De resultaten van het afgelopen jaar (kijk deze hier terug) zijn erg bruikbaar geweest in de contacten met beleidsmakers, media en andere partijen. Vandaar dat we oproepen tot deelname! De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door iemand van de directie of iemand met een goed overzicht van de verduurzaming(splannen) in het bedrijf. De resultaten van de enquête zullen anoniem en geaggregeerd worden gebruikt én gedeeld met het KVGO.

Deadline

Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 10 minuten. De deadline voor het invullen is 12 januari aanstaande. Voor het starten met de vragenlijst, klik hier.