Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

WAT IS DE CSRD-RICHTLIJN?

Als onderdeel van de GREENDEAL verplicht Europa bedrijven om informatie openbaar te maken over over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Het doel hiervan is een cultuur van transparantie te creëren over de impact van bedrijven op mens en milieu.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waarin dit geregeld is gaat in het boekjaar 2024 gelden. Dus de eerste bedrijven die hieraan moeten voldoen zullen de nieuwe regels volgend jaar beginnen toe te passen en eerste verslagen zullen in 2025 worden gepubliceerd.

Wat is het doel van de CSRD-richtlijn?

De rapportage van niet-financiële informatie wordt in de EU net zo belangrijk als de traditionele financiële verslaggeving. En deze moet van dezelfde kwaliteit worden. Dat is het doel van de CSRD.

De CSRD heeft betrekking op duurzaamheid in brede zin en bevat toelichtingsvereisten voor een groot aantal Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten. Daarnaast bepaalt de CSRD dat een externe accountant de inhoud van de duurzaamheidsrapportage moet bekrachtigen. Wat aangeeft dat de kwaliteit van rapportage hoog moet zijn.

Wat moet ik rapporteren

De CSRD schrijft voor dat bedrijven moeten publiceren welke duurzaamheidsstrategie zij hebben geformuleerd, welke doelstellingen daarbij horen, wat het beleid en de maatregelen zijn om die doelen te behalen en hoe de voortgang wordt bewaakt en gerapporteerd.

Het duurzaamheidsrapport wordt een verplicht en integraal onderdeel van het jaarverslag aan de hand van een bindende rapportagestandaard: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze eisen zijn bedoeld om de kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en vergelijkbaarheid van de ESG-informatie te vergroten en op hetzelfde niveau als de financiële informatie te brengen.

Voor organisaties die te maken zullen krijgen met de nieuwe CSRD-richtlijn werpt deze diverse uitdagingen op. CSRD heeft een flinke impact op het proces van dataverzameling, analyse en verslaglegging. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk inzicht worden gegeven in waar gebruikte grondstoffen vandaan komen, hoe deze zijn geproduceerd en vervoerd en wat de milieu-impact is van de gehele keten, deze registraties moeten vaak nog ingericht worden.

Meer over de ESRS lees je hier

Wie moet er aan de CSRD voldoen?

Als gevolg van de nieuwe richtlijn zullen in eerste instantie organisaties met 250 of meer werknemers (meer) inzicht moeten gaan verschaffen in de status van hun duurzame inspanningen. De CSRD richtlijn gaat pas gelden voor het grotere MKB in 2026. Dit betekent echter niet dat je nu nog geen actie hoeft te ondernemen! Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt namelijk gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is.

Wat betekent dit voor mij?

Ondanks dat veel grafische bedrijven in onze sector niet in 2025/2026 al moeten rapporteren is het wel verstandig bekend zijn met de nieuwe CSRD-richtlijn. Als bedrijf komt er in alle gevallen veel werk op je af, dus om tijdig klaar te zijn voor CSRD, raden wij aan om in 2024 echt al te starten met voorbereidingen. Daarnaast is het goed mogelijk dat je nu al in toenemende mate vragen kan verwachten van zakelijke opdrachtgevers over zaken zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot.

Vragen?

Het KVGO blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra er weer nieuws is komen we met een update. Voor vragen neem dan vooral contact op via info@kvgo.nl!