Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wat is en doet de Stichting Private Aanvulling WW & WGA, SPAWW?

Geen enkele cao, dus ook de Grafimedia cao niet, kan zonder afkortingen. Bovendien moeten de afspraken tussen werkgevers en werknemers in een strakke juridische jas gegoten zijn. Een nieuwkomer is de SPAWW. Huh? De Stichting Private Aanvulling WW & WGA.

Een onderdeel van de cao-afspraken is de reparatie van het derde WW-jaar. Een aantal jaar geleden is de WW (werkloosheidswet) aangepast. Voorheen was de maximale WW-duur 38 maanden. Nu is dat nog 24 maanden.

Ook is de opbouw veranderd waardoor het langer duurt voordat een werknemer de maximale WW-duur heeft opgebouwd. Deze wijzigingen gelden overigens ook voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De centrale sociale partners, de overkoepelende werknemers- en werkgeversorganisaties, spraken toen met elkaar af om de mogelijkheid te bieden deze aanpassingen te repareren.

SPAWW
Die afspraak van sociale partners heeft uiteindelijk geleid tot oprichting van de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) en de huidige regeling.

Als een bedrijf, of in ons geval een sector, wil dat zijn werknemers gebruik maken van deze regeling, dan moet dat bedrijf of die sector bij de SPAWW worden aangesloten.

Premie
De premie voor de SPAWW wordt betaald door de werknemers. Dat gaat via een inhouding op het loon en afdracht door de werkgever. In 2019 bedraagt de premie 0,3% en loopt op naar 0,6% in 2022. Het is nog niet bekend hoeveel de premie daarna zal bedragen.

Overigens komt de premie voor de wettelijke WW geheel voor rekening van de werkgever.

Voor de hele sector
De deelname aan de SPAWW zal ook gaan gelden voor werknemers van grafische bedrijven die niet bij het KVGO of ZSO zijn aangesloten.

Ingangsdatum onbekend
Het is nog niet bekend per wanneer de regeling voor de grafische sector zal gaan gelden. Dat komt doordat nog onduidelijk is wanneer de aanmelding zal zijn voltooid. Dit is namelijk een uitgebreid traject. De regeling en de premieheffing gaan pas in als de aanmelding definitief is. Er is geen sprake van terugwerkende kracht. Het KVGO informeert de leden uiteraard op tijd.