Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wat is er aan de hand met de algemeen verbindend verklaring van de Grafimedia cao?

Doorgaans wordt de Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard (avv). Dan geldt de cao ook voor bedrijven die geen lid zijn van het KVGO. De cao 2018-2020 is niet ge-avv’d. Voordat we ingaan op de redenen daarvoor, leggen we eerst uit hoe avv werkt en waarom we dat willen.

Algemeen verbindend verklaring

Een bedrijfstak-cao is alleen van toepassing op de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging die met de vakbonden de cao afsluit. In ons geval dus het KVGO. Die werkgevers zijn vanuit het cao-recht verplicht om de cao niet alleen toe te passen op de werknemers die lid zijn van de afsluitende vakbond, in ons geval FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie, maar ook op de overige werknemers.

Als de cao-partijen willen dat de bedrijfstak-cao ook moet worden toegepast door werkgevers die niet zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging, kunnen zij bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek indienen tot het algemeen verbindend verklaren van de cao: avv. Voor werkgevers is dat van belang omdat daarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Ieder bedrijf moet dan immers onder meer minstens dezelfde lonen betalen en dezelfde ploegen- en overwerktoeslagen toekennen. Voor de vakbonden is avv ook van belang. Het maakt voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers dan niet uit of hun werkgever wel of niet is aangesloten bij de werkgeversvereniging.

Bedenkingen

Als cao-partijen een avv-verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan wordt dat verzoek openbaar gemaakt en mogen anderen bedenkingen indienen. Dat is in het verleden bij onze cao gebeurd door de VSBN (sign-cao) en dat is nu gebeurd door een bedrijf. Dit bedrijf heeft meerdere b.v.’s. Het grafisch personeel was in dienst bij de b.v. die zorgde voor het drukken van dagbladen. Nu zijn deze mensen in dienst gekomen van de uitgeverij. Hierdoor is er volgens dat bedrijf een overlap ontstaan: de mensen zouden zowel onder de Grafimedia cao vallen als onder de cao voor de Uitgeverijen. De minister van SZW is het hiermee eens en kan de Grafimedia cao daardoor niet avv-en.

Oplossing

Niet alleen onze cao kan nu niet ge-avv’d worden. Ook de cao voor de Uitgeverijen komt niet meer voor avv in aanmerking. De cao-partijen van de Grafimedia cao, verenigd in de ROGB, zijn al geruime tijd in gesprek met de werkgevers van de cao voor de Uitgeverijen (de Mediafederatie) om tot een oplossing te komen. Het KVGO trekt hierin dus op met de vakbonden. Avv is namelijk niet alleen van belang voor het KVGO maar ook voor de vakbonden. En voor de cao-partijen die betrokken zijn bij de cao voor de Uitgeverijen is het eveneens belangrijk dat hun cao weer van toepassing kan worden verklaard op bedrijven die geen lid zijn van de afsluitende werkgeversvereniging.

Representativiteit

Niet alleen bedenkingen kunnen ervoor zorgen dat de Minister een cao niet algemeen verbindend verklaart. Het kan ook gebeuren dat de representativiteit te laag is. Er werken dan verhoudingsgewijs niet genoeg werknemers bij bedrijven die lid zijn van de werkgeversvereniging die de cao afsluit ten opzichte van het aantal werknemers dat werkt bij bedrijven die geen lid zijn maar wel vallen onder de werkingssfeer van de cao. Een bedrijf dat geen personeel heeft, valt bijvoorbeeld niet onder de werkingssfeer. De minimale eis is 55% (maar dan moet wel worden voldaan aan nadere voorwaarden) en vanaf 60% is volgens de wet sprake van een belangrijke meerderheid.De representativiteit van de Grafimedia cao bedraagt 65% en daarmee is sprake van een (meer dan) belangrijke meerderheid.

Hoe verder?

Zoals gezegd wordt samen met de vakbonden met de Mediafederatie het gesprek gevoerd om dit probleem op te lossen. Wij hopen dat dit op korte termijn zal lukken.