Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wat te doen met de energie-audit en verplichte kostenbatenanalyse warmtekrachtkoppeling?

Op grond van de Richtlijn energie-efficiëntie, ofwel REE moeten bepaalde grote ondernemingen, maar soms ook kleine of middelgrote ondernemingen in beginsel elke vier jaar een verplichte energie-audit maken: de eerste uiterlijk 5 december 2015.

De regeling bevat bepalingen over het maken van een kostenbatenanalyse voor de toepassing hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling. Dit voor nieuwe of bestaande te renoveren stookinstallaties met een thermisch vermogen groter dan 20 MW. Deze tijdelijke regeling zal in de toekomst overigens worden opgenomen in het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht.

Energie-audit
Om duidelijkheid te verschaffen welke bedrijven hier mee te maken hebben, heeft de Rijksoverheid een voorlichtingsblad gemaakt met vragen en antwoorden en een stappenplan (zie onder ‘Docs’: veelgestelde vragen). Dit is een ‘levend’ document waarop mogelijk nog aanvullingen kunnen komen.

Maarten Reuderink
Maarten Reuderink

Maarten Reuderink, specialist bij het KVGO: “Wij raden onze leden ten zeerste aan om dit voorlichtingsblad met bijhorend stappenplan grondig door te nemen. Dit onder andere vanwege de begrippen ‘werkzame personen’ en ‘onderneming’ en vanwege de gevolgen van deelnemingen in andere bedrijven.”

Voorlichtingsblad
In het voorlichtingsblad wordt ingegaan op:

  • Wat is het doel van een energie-audit?
  • Welke eisen stelt een energie-audit?
  • Toezicht, handhaving en deadline.

MKB-bedrijven
Niet onder de regeling vallen kleine en middelgrote ondernemingen waar minder dan 250 personen werken en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Reuderink: “Pas op: u kunt door het begrip personeel en/of door deelnemingen in andere ondernemingen en de begrippen jaaromzet of jaarlijks balanstotaal toch onder de regeling vallen! Bij het aantal werkzame personen gaat het ook om voltijds, deeltijds en seizoengebonden personeel.”

MJA-bedrijven en/of ISO 50.001-certificaathouders worden geacht aan de verplichting te hebben voldaan en hoeven dus geen nieuwe energie-audit uit te voeren.

“Zij zijn dus vrijgesteld. Een milieuzorgsysteem ISO 14.001 in combinatie met een aanvullende module ISO 14.051 kan ook tot vrijstelling leiden. Op vrijwillige basis kunt u nog deelnemen aan het MJA3-convenant.” De convenanten kennen een vierjaarlijkse cyclus van onderzoek en uitvoering.

Kosten-batenanalyse
Met de verplichte kosten-batenanalyse kan elk bedrijf te maken krijgen die zijn stookinstallatie met een thermisch vermogen groter dan 20 MW gaat renoveren of een nieuwe installatie gaat plaatsen. (zie onder ‘Docs’: tijdelijke regeling).

Meer weten over de convenanten en de regelingen? Neem per e-mail contact op met Maarten Reuderink.