Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

We zoeken jou!

Tijdens de Algemene Vergadering vorige maand heeft de ledenraad Tiny Brinkman (Koninklijke Van der Most) en Nathalie Poelhekken (Te Sligte) in de onderhandelingscommissie benoemd, namens de werkgevers. Ook de ledenraad zelf heeft nieuwe leden mogen verwelkomen: Riemer Warnar (Rocka Sign) is toegetreden namens segment klein, Iwan in den Bosch (Drukkerij Snep BV) namens segment midden en Martijn Pels (Geostick) namens segment groot. Wij zijn superblij met hun benoemingen en hun ideeën en energie! Op dit moment staan er nog een aantal vacatures open binnen het KVGO en daarvoor…zoeken we jou!

Rol bestuur en ledenraad

Het KVGO versterkt, vernieuwt, verbindt en vertegenwoordigt ruim 600 bedrijven in de grafische sector. Met elkaar maken we ons sterk voor een gezonde, toekomstbestendige en innovatieve grafimedia branche. Binnen onze vereniging is de Ledenraad het hoogste orgaan van de vereniging. Het beleid is in handen van het bestuur dat wordt ondersteund door de medewerkers van het KVGO-bureau.

De ledenraad is beslissingsbevoegd en bestaat uit vertegenwoordigers van lidorganisaties uit de segmenten groot, middelgroot, klein. Twee keer per jaar vindt de algemene vergadering plaats, waar het bestuur het beleid voorlegt aan de leden, die vervolgens stemmen over de te nemen beslissingen. Iedere vier jaar kiezen de leden een nieuwe ledenraad.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de vereniging. Het bestuur bestaat uit maximaal negen personen. De bestuursleden vertegenwoordigen de drie segmenten van kleine, middelgrote en grote grafische ondernemingen. Zij worden benoemd door de Ledenraad. Twee bestuurszetels zijn beschikbaar voor – al dan niet tijdelijke – onafhankelijke bestuursleden.

Vacatures

Zowel in de ledenraad als in het bestuur zijn we nog op zoek naar dynamische en energieke bestuurders. Dus heb jij zin om ook een actieve rol te spelen binnen het KVGO? En samen met collega-ondernemers te sparren over voor jou relevante vraagstukken? Neem dan graag contact op met onze directeur Brecht Grieten, op: b.grieten@kvgo.nl!