Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar over terugdringen oplosmiddelen

In onze sector wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelen. Een te hoge concentratie aan oplosmiddelen is gevaarlijk voor de werknemers. Vandaar dat het KVGO al jaren – en met succes – beleid voert op het terugdringen hiervan. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we de inzet van onze leden bij nodig.

Campagne ‘Oplosmiddelenreductie Grafimedia’: de voordelen

Om blijvend bewustzijn te creëren en nog meer bedrijven te stimuleren tot het uitbannen van het gebruik van gevaarlijke oplosmiddelen, hebben de sociale partners (waaronder het KVGO) besloten om in 2021 opnieuw campagne te voeren. Het terugdringen van oplosmiddelen heeft veel voordelen, zoals:

 • Minder of zelfs geen blootstellingsgevaar voor de medewerkers;
 • Medewerkers voelen dat de directie hun gezondheid serieus neemt. Resultaat: prettige werksfeer;
 • Geforceerde afzuiging is veel minder noodzakelijk, dus minder luchtbehandeling nodig (koeling, verwarming, bevochtiging, etc.); en dus besparing op energie(kosten);
 • Minder of zelfs geen opslageisen vanuit de overheid. Je hebt tenslotte nog maar weinig of geen oplosmiddelen om op te slaan.

Campagne ‘Oplosmiddelenreductie Grafimedia’: hulpmiddelen

Om ondernemers (verder) te helpen bij hun oplosmiddelenreductie, hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen ontwikkeld. “Oplosmiddelenvrij produceren” is wellicht een te grote stap in één keer, maar met de juiste hulpmiddelen kom je al een heel eind:

 • Veel informatie op de website Arbografimedia
 • Diverse goede praktijkvoorbeelden op basis van ervaringen bij de voorlopers in de branche
 • Diverse nieuwsbrieven met praktische tips, namens de sociale partners Grafimedia
 • Leerzame webinars met informatie over oplosmiddelenreductie (op 29 november en 6 december, zie hieronder voor meer informatie)
 • Publicaties in de vakbladen Printmatters, SignPro en Sign+ (terug te lezen op de website van Arbografimedia).

Campagne ‘Oplosmiddelenreductie Grafimedia’: de webinars

Onderdeel van het hulpmiddelenpakket is het geven van twee webinars. Tijdens deze webinars wordt nut en noodzaak van oplosmiddelenreductie uitgelegd en krijgen de deelnemers een korte toelichting op de hulpmiddelen. Daarna kan je effectief met je collega’s verder aan de slag met oplosmiddelenreductie. Want: oplosmiddelenreductie gaat iedereen aan.

De webinars vinden plaats op:

 • maandag 29 november, 13:30 – 14:30 uur
 • maandag 6 december, 10:00 – 11:00 uur

KVGO-leden hebben hiervoor per e-mail een uitnodiging ontvangen. Heb je deze niet ontvangen maar wil je wel deelnemen? Neem dan contact op met het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.

Nu al meer weten over terugdringen van oplosmiddelen?

Kijk voor meer informatie op de website Arbografimedia.nl onder het tabblad Projecten. Bellen kan natuurlijk ook. De Helpdesk Arbografimedia is bereikbaar op werkdagen onder telefoonnummer 020-5435 665 of per e-mail: info@arbografimedia.nl.