Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar Stoffenmanagement Arbo RI&E Grafimedia

Dit jaar is Arbografimedia druk bezig geweest met het aanpassen van de Stoffenmanagement-module binnen de RI&E. Deze module geeft je inzicht in de mogelijke gevaarsaspecten van de grond- en hulpstoffen binnen je bedrijf.

Daarbij is het heel belangrijk geworden om er zeker van te zijn dat je geen Carcinogene, Mutagene of Reprotoxische stoffen hebt. Deze CMR-stoffen zijn in principe verboden om te gebruiken, vanwege de grotere kans op gezondheidsschade.

Overheidscampagne

De overheid vindt het uitbannen van gevaarlijke en CMR-stoffen zo belangrijk, dat ze een jaar geleden een campagne zijn gestart. Vandaar dat in onze branche opeens veel bedrijven van de Arbeidsinspectie het schriftelijke verzoek kregen om hun registratie Gevaarlijke stoffen te overleggen. Hierin werden zeer gedetailleerde stofgegevens gevraagd, die tot dan toe nooit eerder vereist waren. Om onnodig uitzoekwerk voor het MKB te voorkomen, heeft Arbografimedia eerst overleg gehad met het ministerie SZW en de Arbeidsinspectie. Daarna is dit jaar gebruikt om de Stoffenmanagement-module binnen de RI&E af te stemmen op de eisen vanuit de overheid.

Webinar vernieuwingen RI&E

Om je gericht te informeren over de vernieuwingen binnen de RI&E, geeft Arbografimedia de volgende webinar:

“Wat is nieuw binnen de Stoffenmanagement Module van de ARBO RI&E?”

De webinar vindt plaats op maandag 21 november van 15:00 tot maximaal 16:00 uur.

Tijdens de webinar geeft Arbografimedia een uitleg over de veranderingen binnen de RI&E ten aanzien van het onderwerp Stoffenmanagement. Het advies is om hieraan deel te nemen, zodat je je bedrijf zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de nu geldende normen vanuit de overheid. Kom je daarna in aanraking met de Arbeidsinspectie dan kunnen jullie een Grond- en hulpstoffen Analyserapport overleggen, met hierin alle relevante stofgegevens verzameld.

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar info@arbografimedia.nl. Het is mogelijk om met meerdere personen van een bedrijf deel te nemen. Geef dit dan door bij de aanmelding, inclusief de e-mailadressen van de deelnemers. Deze mensen krijgen daarna op hun e-mailadres de vergaderlink (MS Teams).

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, bel of e-mail de Helpdesk Arbografimedia, via 020-5435 665 of info@arbografimedia.nl.