Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar stoffenregister binnen RI&E

In het kader van de wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden (Arbo) is een werkgever verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een essentieel instrument om potentiële risico’s op de werkplek te identificeren en te beoordelen. Het stoffenregister is een specifiek onderdeel van de RI&E, waarin informatie wordt vastgelegd over gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt.

Op maandag 4 december om 10:00 uur en op maandag 11 december om 14:00 uur organiseren wij een webinar over de opzet en het gebruik van de Arbo RI&E Grafimedia, met specifieke aandacht voor het stoffenregister. De inhoud van de twee webinars zijn gelijk.

Door deel te nemen aan het Webinar krijg je meer inzicht in de opzet en het gebruik van de Arbo RI&E Grafimedia in het algemeen en specifiek in de opzet van een adequaat stoffenregister binnen deze RI&E.

Deelname aan het webinar is gratis. Stuur voor inschrijving een mailtje met je gegevens en emailadres naar evenementen@kvgo.nl o.v.v. ‘Webinar Stoffenregister’. Vergeet niet aan te geven naar welke datum je voorkeur uitgaat.