Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar verduurzaming: CO2 compensatie

In de serie webinars behorende bij het KVGO stappenplan verduurzaming hebben we vorige week, in samenwerking met Groenbalans, met succes een webinar gehouden over het compenseren van CO2. Compenseren zorgt ervoor dat elders CO2-uitstoot wordt vermeden. Het is een investering in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energie-, bosbehoud of energie efficiencyproject in een ontwikkelingsland. Compensatie kan een onderdeel zijn van jouw klimaatstrategie op weg naar Net Zero in 2050!

CO2-neutraal ondernemen

CO2 compensatie is onderdeel van CO2-neutraal ondernemen en staat in het teken daarvan steeds meer in de belangstelling. Naast de wettelijke verplichting te blijven verduurzamen zien we ook een sterke toename van duurzame inkoop en draagt een duidelijke klimaatstrategie bij aan een beter imago en reputatie. Een organisatie die rekening houdt met het klimaat, straalt immers verantwoordelijkheid uit.

KVGO Webinar CO2 compensatie

In het webinar hebben we de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht en met elkaar over gesproken:

  • Introductie
  • Stap voor stap naar een geloofwaardige klimaatstrategie
  • Wat betekent Net Zero en welke rol speelt CO2-compensatie
  • Discussie en vragen over CO2 compensatie door deelnemers

Mocht je het webinar hebben gemist en willen terugkijken, klik dan hier. En heb je vragen naar aanleiding van het webinar of over het verduurzamen van jouw onderneming in het algemeen, stuur dan een berichtje naar onze collega Gijs op: g.vermeulen@kvgo.nl.